LAVE0018_Lavenergiprogrammet.no_forside

Opplæring Se alle

Lavenergiprogrammets læremidler er utviklet i samarbeid med fageksperter, bransjeorganisasjoner og pedagoger.

Kunnskapsbank Se alle

I kunnskapsbanken finner du informasjon om lover og regler, standarder og støtteordninger for energieffektivisering av og energiomlegging i bygg.

Støtteordninger
Lover og regler
Ordliste
Råd og hjelp

Kurs og aktiviteter Se alle

22.05.2017
Kristiansand
Oppgradering av småhus -seminar Kristiansand
23.05.2017 08:30
Haugesund, Haugaland Kraft, Haukelivegen 25
Kurs i bygningsautomasjon
24.05.2017 08:30
Thon Hotel Maritim, Kongsgata 32, Stavanger
Kurs i bygningsautomasjon
30.05.2017
Trondheim
Oppgradering av småhus -seminar Trondheim