LAVE0018_Lavenergiprogrammet.no_forside

Opplæring Se alle

Lavenergiprogrammets læremidler er utviklet i samarbeid med fageksperter, bransjeorganisasjoner og pedagoger.

Kunnskapsbank Se alle

I kunnskapsbanken finner du informasjon om lover og regler, standarder og støtteordninger for energieffektivisering av og energiomlegging i bygg.

Støtteordninger
Lover og regler
Ordliste
Råd og hjelp

Kurs og aktiviteter Se alle

01.01.2017 08:00
Hele landet
Fagtreff for håndverkere: Nye energikrav i TEK 10. Hva betyr de i praksis?
26.04.2017
Oslo
Oppgradering av småhus -seminar Oslo
26.04.2017 08:30
Tafjord Kraft, Retirovegen 4, Ålesund
Kurs i bygningsautomasjon
27.04.2017 08:30
Quality Hotel Panorama, Ivar Lykkes vei 1 (Trondheim syd) Tiller ,Trondheim
Kurs i bygningsautomasjon