LAVE0018_Lavenergiprogrammet.no_forside

Opplæring Se alle

Lavenergiprogrammets læremidler er utviklet i samarbeid med fageksperter, bransjeorganisasjoner og pedagoger.

Kunnskapsbank Se alle

I kunnskapsbanken finner du informasjon om lover og regler, standarder og støtteordninger for energieffektivisering av og energiomlegging i bygg.

Støtteordninger
Lover og regler
Undersøkelser og rapporter
Råd og hjelp

Kurs og aktiviteter Se alle

05.09.2017 08:00
Hele landet
Fagtreff for elektrofagarbeidere – energikrav i TEK17 – Haugesund
27.09.2017 09:00
Helsinki, Finland
Passivhus Norden 2017
27.09.2017 09:00
Trondheim
Konferanse: Wood Building Nordic
27.09.2017 08:00
Helsinki, Finland
Passvhus Norden 2017