Opplæring Se alle

Lavenergiprogrammets læremidler er utviklet i samarbeid med fageksperter, bransjeorganisasjoner og pedagoger.

Kunnskapsbank Se alle

I kunnskapsbanken finner du informasjon om lover og regler, standarder og støtteordninger for energieffektivisering av og energiomlegging i bygg.

Støtteordninger
Lover og regler
Ordliste
Råd og hjelp

Kurs og aktiviteter Se alle

06.09.2017 08:30
Auditoriet på Bryggens Museum, Dreggsallmenningen 3, Bergen
Seminar om påbygg i tre og energioppgradering
27.09.2017 09:00
Helsinki, Finland
Passivhus Norden 2017
27.09.2017 09:00
Trondheim
Konferanse: Wood Building Nordic
27.09.2017 08:00
Helsinki, Finland
Passvhus Norden 2017