Opplæring Se alle

Lavenergiprogrammets læremidler er utviklet i samarbeid med fageksperter, bransjeorganisasjoner og pedagoger.

Kunnskapsbank Se alle

I kunnskapsbanken finner du informasjon om lover og regler, standarder og støtteordninger for energieffektivisering av og energiomlegging i bygg.

Støtteordninger
Lover og regler
Ordliste
Råd og hjelp

Kurs og aktiviteter Se alle

26.08.2016 13:00
Heggedal, Asker
Befaring på byggeplass: Kistefossdammen barnehage
29.08.2016 08:30
Brynseng, Oslo
Befaring på byggeplass: Brynseng skole
05.09.2016 09:00
Holberg terrasse kurs- og konferansesenter, Oslo
Prosjektering av energieffektive bygg
15.09.2016 14:00
Furuset, Oslo
Befaring på byggeplass: Ulsholtveien 31 (massivtre)