Befaring på byggeplass: Holmen svømmehall

14.10.2016 12:00 14.10.2016 14:00
Asker

Bli med på byggeplassen til nye Holmen svømmehall i Asker – fremtidens svømmeanlegg. Dette blir en av Norges mest energieffektive svømmehaller og en av de første som bygges som passivhus.

Les mer om befaringen og meld deg på