Cleantuesday: Sykehjem søker plusshusløsninger

13.09.2016 16:00 13.09.2016 18:00
Oslo House of Innovation

Omsorgsbygg har fem sykehjem på trappene som skal bygges som plusshus. Utfordringen er å finne løsninger som får ned energibruken samtidig som man ivaretar et godt inneklima. Omsorgsbygg etterlyser funksjonelle og bærekraftige løsninger og leverandører, og spør: hvordan kan beboernes varierte behov ivaretas, samtidig som man minimerer energibruken til ventilasjon og belysning? Seminaret er gratis og det blir enkel servering

Mer informasjon og påmelding