Eksisterende bygg – regelverk og utfordringer

03.05.2016 09:00 03.05.2016 12:00
Arkitektenes Hus, Josefines gate 34, Oslo

Ulike bygningstyper og konstruksjoner gjør oppgradering av eksisterende bygg til en uforutsigbar prosess. Det finnes i dag ikke et eget regelverk for rehabilitering. De prosjekterende må derfor forholde seg til tolkninger av hvordan regelverket for nybygg kan overføres til tiltak på eksisterende. God dialog med kommunen og vernemyndigheten på et tidlig stadium og gjennom prosessen kan være avgjørende for å få til gode og helhetlige løsninger.

Mer informasjon og påmelding