Enovakonferansen 2016

26.01.2016 09:00 27.01.2015 15:00
Trondheim

Ferden mot lavutslippssamfunnet har startet. Hva blir det neste steget? Sett av dagene 26. - 27. januar i din kalender allerede nå. Enovakonferansen gjennomføres på Clarion Hotel & Congress i Trondheim.

Mer informasjon og påmelding