Fagtreff: Miljødokumentasjon av byggevarer

17.04.2016 15:00 17.04.2016 17:00
Forskningsveien 3B, Oslo

Hvilke krav stiller lovverket til miljødokumentasjon av byggevarer? Og hva betyr de ulike miljømerkene? SINTEF Byggforsk inviterer bransjen til gratis fagtreff om miljødokumentasjon 14. april.

Påmelding innen 8. april