Hvor mye koster det å bygge passivhus?

13.04.2016 08:00 13.04.2016 10:00
Næringslivets Hus, Middelthunsgate 27, Oslo

Lavere lekkasjetall og tykkere vegger – hvor mye har det å si for byggekostnadene? 13. april presenterer Lavenergiprogrammet og SINTEF Byggforsk resultater fra forskningsprosjektet EBLE.

 

Kostnader passivhus

Hvor mye mer koster det å bygge et passivhus sammenlignet med hus bygget i tråd med byggteknisk forskrift? 

I forskningsprosjektet EBLE (Evaluering av boliger med lavt energibehov) har vi undersøkt hvor mye det koster å bygge én hustype i seks ulike varianter:

  • to varianter bygget i tråd med de tidligere energikravene i byggteknisk forskrift (TEK 10)
  • to varianter bygget etter de nye energikravene i TEK 10 og
  • to varianter bygget i tråd med standarden for passivhus boliger (NS 3700).

Program:

08:00 – 08:30 Frokost

08:30 – 08:35 Innledning om forskning på passivhus og arbeidet med kostnader, Guro Hauge, Lavenergiprogrammet

08:35 – 09:00 Hva koster det å bygge passivhus? Anne Gunnarshaug Lien, Sintef Byggforsk

09:00 – 09.25 Energikilder og varmeløsninger i passivhus – kan vi gjøre det enklere og billigere? Tore Wigenstad, Skanska

09:25 – 09:30 Oppsummering, Guro Hauge, Lavenergiprogrammet

09:30 – 10:00 Diskusjon

 

Frokostmøtet vil bli tatt opp på video og lagt ut på Lavenergiprogrammets nettsider for EBLE-prosjektet etter møtet

 

Meld deg på her