Innføringskurs i livssyklusanalyse (LCA)

20.09.2016 09:00 20.09.2016 15:00
Oslo

Innføringskurset (del 1) gir kunnskap om hva livssyklusanalyser (LCA) og miljødeklarasjoner (EPD) er, hvordan man tolker en EPD og hvordan denne gir poeng i BREEAM. Kurset gir kompetanse i innkjøp av byggevarer med lave klimagassutslipp og riktig EPD-dokumentasjon. Dette er illustrert med praktiske oppgaver og eksempler fra nullutslipssbygg. Del 2 - beregninger - introduserer et enkelt verktøy og metodikk for sammenligning av byggevarer, sammensatte konstruksjoner og bygg. Kurset gir kompetanse i å utføre beregninger og vurderinger av klimagassutslipp fra byggematerialer.

Meld meg på