Kurs: Oppvarming via ventilasjon

24.05.2016 14:00 24.05.2016 16:00
Sandnes

Hvordan går det å droppe tradisjonelle varmeanlegg, og heller satse på oppvarming via tilluft? Målinger og funn fra forskningsprosjektet ForKlima gjorde i Miljøhuset GK, vil bli presentert av Kari Thunshelle fra Sintef. Med seg har hun Espen Aronsen fra GK.

Mer informasjon og påmelding