Kursdagene 2017: Prosjektering av energieffektive bygg

12.01.2017 09:30 13.01.2017 16:00
Scandic Lerkendal, Trondheim

I dette kurset vil du få gjennomgang av de nye energikravene som trådte i kraft 1. januar i år, med en overgangsperiode på 1 år. Vi ser nærmere på hva du må tenke på når du skal prosjektere et energieffektivt bygg generelt – og hvilke krav som stilles i TEK 10 og i standarden for passivhus

 

Kurset er oppdatert i tråd med de nye energikravene og vi har også satt mer fokus på energiberegninger, og inneklima.

 • Hva kjennetegner et energieffektivt bygg?
 • Hvilke krav stilles til nybygg (TEK 10) og i standarden for passivhus?
 • Hva må jeg huske på når jeg skal prosjektere et energieffektivt hus?
 • Hvordan kan jeg bruke energiberegninger i konseptutviklingen?
 • Hvordan kan jeg sikre godt inneklima?

Målsetting

Etter endt kurs skal du:

 • Ha fått en gjennomgang av de nye energikravene.
 • Vite hvilke konsekvenser nye energikrav får for prosjekterende og utførende
 • Ha opparbeidet deg en gjensidig respekt og forståelse for de ulike fagene.
 • Kjenne bedre til hvilke konsekvenser krav til passivhusnivå kan få for inneklimaet
 • Ha fått en praktisk tilnærming til prosjekteringsfaget, slik at du selv kan fordype deg ytterligere innen eget fagområde.
 • Ha fått tilstrekkelig kunnskap til å designe energieffektive bygg og gjøre de riktige grep til riktig tidspunkt.

Kurset avsluttes med en frivillig test (hjemmeoppgave) som dersom bestått, gir grunnlag for å bli oppført på Lavenergiprogrammets rådgiverliste.

Målgruppe

 • Rådgivende ingeniører (RIB og RIV)
 • Arkitekter
 • Entreprenører

Kursmateriell og ressurser

Lavenergiprogrammet har utviklet fagartikler om prosjektering av energieffektive bygg som gir deltagerne muligheten til  fordype seg i emner kurset tar opp. Disse fagartiklene erstatter kurskompendiet Lavenergiprogrammet tidligere trykket opp.

 

Mer informasjon og påmelding