Lavenergiprogrammet: 10 år oppsummert på 100 minutter

02.11.2017 13.30 02.11.2017 16:00
Kulturhuset i Oslo, Youngs gate 6

31.12.2017 er det slutt. Da avslutter Lavenergiprogrammet arbeidet og leverer stafettpinnen videre til Direktoratet for byggkvalitet. Den 2. november oppsummerer vi erfaringene vi har gjort oss og forteller hvor veien går videre.

 

PROGRAM

Hva har skjedd på 10 år innen energieffektivisering av bygg? 

Foredragsholder blir annonsert senere.

Hvordan går det å bygge energieffektive hus i norsk klima?
Forskningsprosjektet Evaluering av boliger med lavt energibehov (EBLE) 2012 – 2017 kort oppsummert

SINTEF Byggforsk

Hvordan kan vi spare 10 TWh innen 2030?
Før sommeren 2017 ba Stortinget regjeringen utarbeide en plan for hvordan Norge kan spare 10 TWh i eksisterende bygningsmasse innen 2030. På oppdrag fra Lavenergiprogrammet har selskapet Gehør utarbeidet en rapport over de tiltakene som gir mest energisparing per krone.

Solveig Irgens, daglig leder i Lavenergiprogrammet og
Gunnar Grini, Gehør strategi og rådgivning

10 år, 10 feil og 10 suksesser
Hva har Lavenergiprogrammet fått til på 10 år, hva gikk ikke så bra og hva kan andre lære av Lavenergiprogrammets metoder?

Solveig Irgens m.fl, Lavenergiprogrammet

Klar, ferdig med 10, gå! Hvor går veien videre?
Deler av Lavenergiprogrammets virksomhet skal videreføres i Direktoratet for byggkvalitet. Hvordan skal det skje og hvordan henger alt sammen med alt?

Morten Lie, Direktoratet for byggkvalitet

 

Her kan du melde deg på