Minikurs: Må man bruke dampsperre?

01.06.2016 14:00 01.06.2016 17:00
Sintef Byggforsk, Forskningveien 3B, Oslo

Trond Bøhlerengen i SINTEF Byggforsk holder kurs om dampsperre. Ved arbeider på gamle bygg, dukker spørsmålet om dampsperre opp. Må det monteres ny dampsperre, eller kan den opprinnelige konstruksjonen fungere som den er? Når man bygger nytt, skal løsningene være dokumenterte på forhånd. Det vil si at man må velge aksepterte og anerkjente løsninger. Hvis man vurderer å gjøre ting annerledes, for eksempel ikke å bruke den tradisjonelle dampsperren, må man dokumentere. Hvordan gjør man det? Hva slags dokumentasjon må da fremlegges?

Informasjon og påmelding