Norsk Bygningsfysikkdag 2015

19.11.2015 08:30 19.11.2015 16:30
Oslo

Under Bygningsfysikkdagen 2015 vil du få høre erfaringer fra fuktsikker bygging og prosjektering i Sverige. På programmet står også fuktbufring i tre og energisparepotensialet i dette. Inger Andresen ved NTNU vil snakke om hva som kan bli konsekvensene av de nye energikravene i byggteknisk forskrift.

Program og påmelding