Norsk bygningsfysikkdag 2016

24.11.2016 09:00 24.11.2016 16:30
UBC Ullevaal Business Class, Oslo

Byggeteknikken endrer seg som følge av nye energikrav, samtidig som det kommer nye materialer og teknologier på markedet. Dette gir oss nye muligheter og utfordringer knyttet til bygningsfysikk. Årets bygningsfysikkdag vil ta for seg hvordan de som bor og jobber i bygg påvirker energibruken, innovative materialer, bygningsfysikk for svømmehaller, glassfasader og oppgradering av verneverdige bygg.

Mer informasjon og påmelding