Nye energiregler i TEK 10: Hva blir utfordringen for de prosjekterende?

21.01.2016 08:30 21.01.2016 10:00
Middelthunsgate 27, Oslo

Frokostmøtet vil presentere hva de nye energikravene vil kreve av de prosjekterende, samt praktiske tips og råd rettet mot disse yrkesgruppene. Lavenergiprogrammet presenterer en kunnskapsundersøkelse vi har gjort blant ingeniører og arkitekter: Hvor mye kan disse yrkesgruppene om energi i bygg generelt og om lavenergi- og passivhus spesielt?

 

frokostmøte januar 2015
Ferry Smits er leder for Teknikk & Miljø i Link Arkitektur. Smits var tidligere seksjonsleder i bygningsfysikk i Rambøll og har vært engasjert i flere titalls passivhusprosjekter i hele Norge. Foto: Hundven Clements Photography
Christine Molland Karlsen er seniorrådgiver i Lavenergiprogrammet og har vært ansvarlig for gjennomføringen av spørreundersøkelsen blant arkitekter og ingeniører. 

Program:

08:30 – 09:00   Frokost

09:00 – 09:20   Hva kan prosjekterende om energi i bygg?
Lavenergiprogrammet

09:20 – 09:40   Hva blir utfordringen for de prosjekterende med de nye energireglene?
Ferry Smits LINK Arkitektur

09:40 – 10:00    Diskusjon og presentasjon av nytt materiell fra Lavenergiprogrammet

Meld deg på!