Solenergidagen

12.05.2016 09:30 12.05.2016 16:00
Ingeniørenes hus, Kronprinsensgate 17, Oslo

Norges første borettslag med solceller, de nye energikravene i TEK, hybride solceller/solfangere, og lagring av solvarme og solstrøm. To av Norges mest kjente formidlere av klimakunnskap, Jørgen Randers, professor i klimastrategi ved Handelshøyskolen BI, og Bjørn Samset, klimaforsker ved CICERO Senter for klimaforskning, snakke om status for klimaet, fremtidsscenarier og solenergiens rolle i det grønne skiftet.

Mer informasjon og påmelding