Temamøte: Merverdien av grønne bygg

24.11.2016 09:00 24.11.2016 12:00
Næringslivets hus, Middelthuns gate 27, Oslo

Grønn Byggallianse har spurt byggeiere hvilke kvaliteter ved et bygg de tror skaper merverdi. På temamøtet den 24. november presenterer de de første resultatene fra undersøkelsen. Dette er den første datainnsamlingen av mange i prosjektet «Merverdien av grønne bygg» i regi av Høgskolen i Østfold.

Mer informasjon og påmelding