Foredrag og film fra seminaret “Lavenergiprogrammet – 10 år på 100 minutter”

Boligbyggere og byråkrater, arkitekter og leverandører, rådgivere, forskere, entreprenører og andre fra byggenæringen møtte tallrike opp da Lavenergiprogrammet feiret 10 år på Kulturhuset i Oslo. Her finner du foredrag fra seminaret og lenker til rapporter.


10 år med Lavenergiprogrammet - her på drøye tre minutter.

Åpning av seminaret ved statssekretær Paul Chaffey

Statssekretær Paul Chaffey åpnet seminaret. I statsbudsjettet for 2018 har regjeringen foreslått å bevilge penger til Direktoratet for byggkvalitet slik at de kan videreføre kompetansearbeidet i Lavenergiprogrammet hos seg.

Statssekretær Paul Chaffey åpnet seminaret "Lavenergiprogrammet - 10 år på 100 minutter" den 2. november 2017 på Kulturhuset i Oslo

Det var så mye bedre før, men når var før?

«Passivhus er for tette og gir dårlig inneklima» er en av innvendingene seniorforsker og inneklimaekspert Sverre Holøs i SINTEF Byggforsk tok for seg på sluttseminaret.
– Vi får omtrent 50 klager som skyldes utette hus for hvert som skyldes tette hus, fastslår Holøs.

Sverre Holøs, seniorforsker og inneklimaentusiast i SINTEF Byggforsk

Hvordan går det å bygge energieffektive hus i norsk klima?

Judith Thomsen og Steinar Grynning fra SINTEF Byggforsk presenterte forskningsprosjektet Evaluering av boliger med lavt energibehov (EBLE) som ble gjennomført fra 2012 til 2017.
– Beboerne er jevnt over fornøyd med inneklimaet i passivhus, fastslår Thomsen. Målinger viser blant annet at passivhusene i snitt brukte 30 % mindre energi enn TEK10-boligene som ble undersøkt i prosjektet.

Forskningsprosjektet Evaluering av boliger med lavt energibehov (EBLE) 2012 - 2017 ,kort oppsummert JudithThomsen og Steinar Grynning, SINTEF Byggforsk

Hvordan kan vi spare 10 TWh innen 2030?

– God drift er fundamentet for flere av tiltakene for yrkesbygg, sier Gunnar Grini i Gehør strategi og rådgivning. Én ting er hvilke energisparende tiltak som lønner seg, en annen utfordring er om byggenæringen har den kompetansen som er nødvendig for å utføre tiltakene.
– Håndverkeren må lære seg mer om rehabilitering og energieffektivisering, men også salg og markedsføring. De må selge energieffektivisering sammen med oppussing, understreker Solveig Irgens, daglig leder i Lavenergiprogrammet.

Solveig Irgens, daglig leder i Lavenergiprogrammet og Gunnar Grini, partner og rådgiver i Gehør strategi og rådgivning

Les mer om kompetansebehovet i byggenæringen:

Lavenegiprogrammet 10 år – en slags oppskrift

Hva har Lavenergiprogrammet fått til på 10 år, hva gikk ikke så bra og hva kan andre lære av Lavenergiprogrammets metoder? Guro Hauge, Christine Molland Karlsen og Solveig Irgens har alle tre vært daglige ledere i Lavenergiprogrammet. En viktig lærdom de formidlet, er behovet for å kjenne målgruppene sine godt.
– Vi må ta 180-graderen: Det handler ikke om hva jeg har behov for å fortelle, men hva de har behov for å vite, understreker Hauge.

Solveig Irgens, Christine Molland Karlsen og Guro Hauge

Klar, ferdig med 10, gå! Hvor går veien videre?

Deler av Lavenergiprogrammets virksomhet skal videreføres i Direktoratet for byggkvalitet.
– Vi tenker å bygge videre på kompetansen, metodikken og lære av Lavenergiprogrammets måte å jobbe på – også på andre områder enn energi, sa direktør Morten Lie.

Fra og med 1. januar 2018 overtar Direktoratet for byggkvalitet stafettpinnen og skal videreføre kompetansearbeidet I Lavenergiprogrammet hos seg. Morten Lie, direktør i DiBK, forteller hvor veien går videre.

Mange konkrete produkter og ressurser Lavenergiprogrammet har bygget opp gjennom 10 år kommer også til å leve videre, ikke bare i direktoratet. Her kan du sjekke hvor det blir av alt sammen:

HTML Form Creator
10 år med Lavenergiprogrammet ble feiret 2 november på Kulturhuset i Oslo.

Oppdatert 13.11.2017 15:57