Anbefaler bedre etterisolering

En fersk undersøkelse fra BNL viser at svært få etterisolerer mer enn 5 cm når de bytter kledning på huset. Undersøkelsen viser også at enda færre tar hensyn til endrede ventilasjonsbehov når de utfører byggtekniske tiltak.


bilde av eneboliger
Sammen med en annen familie eier André Ruud og samboeren hans en tomannsbolig. I fjor startet arbeidet med å bygge på med 145 m2. Foto: Solveig Irgens

Oppussing er krevende, og spesielt når man skal ta hensyn til inneklima og energieffektivitet. I følge en undersøkelse utført av Byggnæringens Landsforening blant medlemmene i Byggmesterforbundet, er det kun en av fire som etterisolerer med 10 cm eller mer når de bytter kledning og vindsperre.

– Når man uansett skal bytte kledning er det en lønnsom investering å samtidig legge mer isolasjon enn det som ofte er vanlig. Den totale prisdifferansen er ikke stor, men det er svært kostbart å skulle gjennomføre ytterligere isolering i ettertid, påpeker Christine Molland Karlsen i Lavenergiprogrammet.

I tillegg anbefaler Molland Karlsen at man som håndverker tenker litt fremover og gir relevante råd om andre tiltak som kan gi kundene en fordel på både kort og lang sikt.

Bytt til superisolerte vinduer
Undersøkelsen fra BNL viser også at om lag 30 prosent velger trelags-vinduer når de bytter vinduer i forbindelse med at de skifter kledning. Resterende 70 prosent velger tolagsvinduer som gir større varmetap.

– Trelagsvinduer gir langt bedre isolasjon, men majoriteten velger standardvarianten med to lag. En viktig årsak tror vi er at mange håndverkere vegrer seg for å anbefale løsninger som er dyrere enn strengt tatt nødvendig. De er ofte redde for å prise seg ut, men om man er tydelig på hva tilbudet inneholder bør ikke det være et problem, mener teknisk sjef i Byggevareindustrien, Trine Dyrstad Pettersen.

Kundene savner veiledning
– Det er vanskelig å vite hvilke muligheter du har som huseier når du ikke driver med dette til daglig. Vi kunne trengt mer veiledning fra arkitekt og entreprenøren, forteller André Ruud fra Drammen.

Sammen med en annen familie eier han og samboeren en tomannsbolig. I fjor startet arbeidet med å bygge på med 145 m2. Underveis fant de to familiene ut at det ville være lurt å bytte kledning på den gamle delen av huset også. I dag har tomannsboligen blitt oppgradert med ny, vedlikeholdsfri kledning, ekstra isolasjon, ny vindsperre og nye vinduer.

Her får du råd om hva du må tenke på når du skal etterisolere og tette et hus.

– Vi skulle ønske at arkitekten og entreprenøren hadde gitt oss råd om hvilke muligheter vi hadde til å energieffektivisere enda mer. Da kunne vi tatt stilling til om vi ønsket ventilasjon og trelagsglass i vinduene. Nå i ettertid er jo det jo mye dyrere å ettermontere et ventilasjonsanlegg og det er jo helt meningsløst å bytte ut de nye tolagsvinduene med trelagsvinduer i løpet av de neste 20 årene, sier Ruud.

Les også: Ventilasjon er viktig for helse og inneklima


Oppdatert 23.06.2015 08:55