Arkitekter og ingeniører vil lære seg nye krav

Det er på tide å sette seg inn hva de nye energikravene i TEK 10 innebærer. Dét førte til rekord i antall påmeldinger til Lavenergiprogrammets frokostmøter i Oslo, Trondheim og Bergen denne høsten.


Knut Helge Sandli DIBK
Knut Helge Sandli i Direktoratet for byggkvalitet (DIBK) var én av foredragsholderne på Lavenergiprogrammets frokostmøter om de nye energikravene denne høsten. Foto: Ronny Boysen

Nærmere 500 arkitekter, rådgivende ingeniører og andre interesserte meldte seg på Lavenergiprogrammets frokostmøter om de nye energikravene .

Her finner du presentasjonene fra frokostmøtet

Ikke bare har frokostmøtene vært fulltegnet i god tid før frokostmøtene. Lavenergiprogrammet merker også en sterk økning i trafikken til nettsidene og i antall påmeldinger på nyhetsbrevet de sender ut jevnlig.

Her kan du melde deg på Lavenergiprogrammets nyhetsbrev

Glasstak i korridor på grunnplan med fasade i bakgrunnen
Helhetlig utforming av glassfasader og andre store glassareal er viktigere enn noensinne hvis du vil sikre godt inneklima og fornuftig energibruk. Med strengere energikrav er det viktig å være oppmerksom på hvordan vinkelen på vinduene påvirker U-verdien. Foto: Hilde Kari Nylund

Hva innebærer de nye energikravene i praksis?

Det kan være lett å gå seg vill i forskrifter og regelverk. Hva de nye energikravene faktisk går ut på og hva de innebærer i praksis har derfor vært tema på Lavenergiprogrammets frokostmøter.

Med hjelp fra erfarne foredragsholdere som Knut Helge Sandli i Direktoratet for byggkvalitet, Ferry Smits i Rambøll og Sylvia Skar i Norconsult har Lavenergiprogrammet ønsket å sette søkelyset på praktiske konsekvenser av de nye energikravene.

– På frokostmøtene gikk vi ikke dybden på hva de nye energikravene innebærer for alle typer bygningskategorier, men foredragene gir en viss oversikt over hva du bør være oppmerksom på når du skal sette i gang å prosjektere etter de nye nye kravene, sier Solveig Irgens i Lavenergiprogrammet.

Dybden kan du imidlertid finne på Lavenergiprogrammets nettsider.  Der ligger det fagartikler med eksempler på hvordan du kan komme i mål for ulike typer bygningskategorier, samt en oversikt over hva de nye energikravene går ut på.

Les også:

 

 

Ønsker å gi praktiske og relevante råd om prosjektering

– Vi legger vekt på at både det fagmateriellet vi utvikler og frokostmøtene vi arrangerer skal gi de prosjekterende praktiske og relevante råd som hjelper dem i arbeidshverdagen.

I samarbeid med flere ulike fagmiljøer har derfor Lavenergiprogrammet utviklet fagstoff som omhandler prosjektering av energieffektive bygg generelt og de nye energikravene i TEK 10 spesielt.

Det meste av fagstoffet vil være relevant både for arkitekter, RIB og RIV, mens noe av fagstoffet er spesielt beregnet på arkitekter.

– Våre undersøkelser viser at arkitektene ønsker å vite mer om hva de bør ta hensyn til i tidlig konseptfase for at bygget skal bli mest mulig energieffektivt. Derfor har vi utarbeidet fagartikler om ventilasjon og om energiberegninger spesielt myntet på denne yrkesgruppen, forteller seniorrådgiver i Lavenergiprogrammet, Solveig Irgens.

Alt Lavenergiprogrammets fagmateriell om prosjektering av energieffektive bygg finner du på prosjektering.lavenergiprogrammet.no

 

Illustrasjon av optimal plassering av teknisk rom i konferansebygg
Plassering av teknisk rom har betydning for både hvordan arkitekten skal utforme bygget og hvor energieffektivt ventilasjonsanlegget blir. Illustrasjonen viser et eksempel fra et konferansehotell.

Flere frokostmøter i 2017

Lavenergiprogrammet jobber nå med å få på plass flere frokostmøter om de nye energikravene i Stavanger, Tromsø og Oslo etter nyttår.

– Melder du deg på nyhetsbrevet vårt vil du få vite datoene så snart disse er klare, sier Irgens.

Her kan du melde deg på Lavenergiprogrammets nyhetsbrev

 

Kurs i prosjektering av energieffektive bygg under kursdagene ved NTNU

Under kursdagene ved NTNU 12. – 13. januar 2017 arrangerer Tekna kurs i prosjektering av energieffektive bygg. På dette kurset vil du få vite hva du må tenke på når du skal prosjektere et energieffektivt bygg generelt – og hvilke energikrav som stilles i TEK 10 og i standarden for passivhus.

Mer informasjon om kurset og påmelding finner du her (Tekna)

 


Oppdatert 16.11.2016 14:27