Asker velger passivhus som standard

Asker kommune har nå gått inn for at kommunens nye bygg skal ha passivhusstandard. Dette skal bidra til å nå de vedtatte målene om 30 % kutt i energiforbruket for egne bygg i kommunens energi- og klimaplan.


I juni  vedtok Asker kommune at  alle nybygg  der kommunen er byggherre skal i hovedprinsipp prosjekteres og bygges  i passivhusstandard. Dersom spesielle forhold tilsier det, kan dette prinsipp fravikes. Se hele vedtaket her.

Dette skjer som en følge av økt fokus på miljø og energiforbruk over hele verden og fokus på utvikling med hensyn til bygningers energibruk. Asker kommune er også opptatt av dette og vedtok derfor i juni å velge passivhus som standard på nye kommunale bygg.

Privatpersoner som er interessert i å lære mer om passivhus eller andre enøktiltak kan ta kontakt med en nyopprettet enøk-tjeneste i Asker kommune.

Kommunen har ambisjoner om å kutte eget  energiforbruket og har et mål om å kutte 30 % i forbruket på egne bygg innen 2020. Du kan lese mer om disse planene i energi og klimaplanen.


Oppdatert 23.06.2015 14:20