Bedre komfort og mer plass på loftet

En familie på Årvoll ønsket seg mer plass og lys i den øverste etasjen. Løsningen ble et løftet og etterisolert tak.


Takløft
Tidligere var det mørkt, trangt og kaldt på loftet i villaen på Årvoll som nå er under rehabiltering. For å få bedre plass, mer lys og bedre komfort, valgte firmaet Byggmestring AS å heve taket, etterisolere både utvendig og innvendig og sette inn flere vinduer. Foto: privat

­Boligen fra slutten av 1940-tallet ligger i et etablert villastrøk med mye småbebyggelse og fin utsikt over Oslo. Byggmester Petter Dahl hos Byggmestring AS forteller at et slikt rehabiliteringsprosjekt, som i dette tilfellet kom på en drøy million kroner, tilsynelatende får en relativt høy kvadratmeterpris.

– Men man må regne inn flere faktorer. Når boligen ligger i Oslo, er det alltid mulig å regne hjem tiltak som kanskje ikke ligger i den billigste enden av skalaen. Et godt isolert yttertak bidrar til god komfort og større bruksareale i boligen. Det bidrar også til at huset øker markedsverdien, til glede for de som skal omsette den en gang i framtida, sier han.

Takløft for bedre plass, isolasjon for god komfort

Under selve prosessen med å løfte taket demonterte tømrerne først det gamle taket, før de monterte den nye konstruksjonen. De brukte Vempro vindsperre og la inn 10 cm Extrem 32 oppå i tillegg til et lag med konvensjonell 15 cm isolasjon. Til sist kommer et lag med plast som dampsperre, i tillegg til lekter 48×48 mm med plass til skjult elektrisk anlegg.

God isolering var nødvendig for at prosjektet i det hele tatt skulle være hensiktsmessig.

– Husets yttervegger ble etterisolert på en litt uheldig måte for et par tiår siden. Dette oppdaget vi  da vi løftet taket og skulle arbeide med overgangen mellom vegger og tak. Da ble det desto viktigere at taket var ordentlig isolert. Det største varmetapet har man i taket. Med et godt tak, får huset en god «lue», sier han.

 

 

demontere yttertak
Under selve prosessen med å løfte taket demonterte tømrerne først det gamle taket, før de monterte den nye konstruksjonen. Dette ga tømrerne i firmaet Byggmestring god anledning til å montere ny dampsperre, tette godt i overganger og ettersolere. Foto: privat

Skal huseieren legge om taket?

– Dersom huseier skal utbedre taket, bør håndverkeren alltid gi råd om å etterisolere samtidig, mener prosjektleder for smart oppussing i Lavenergiprogrammet, Christine Molland Karlsen.

– Tiltak på takkonstruksjonen er vanlgivis ganske omfattende, og da koster det lite å etterisolere samtidig, legger hun til.

En kostnadsberegning Erichsen og Horgen har utført på oppdrag for Lavenergiprogrammet viser at det koster mellom 350 og 450 kroner per kvadratmeter tak å etterisolere samtidig med det legges om. Skulle huseieren ha etterisolert yttertaket uten å legge om taket samtidig, ville det kostet mellom 900 og 1100 kroner per kvadratmeter tak.

Ønsker du å gi huseieren gode råd om smart oppussing? Få gode tips her!

Viktig for utførelse av tiltaket

Det er svært viktig å utføre etterisoleringen riktig med tanke på plassering og utførelse av vind og dampsperre. Du må også sørge for god lufting av hulrom som skal luftes.  Dette er utførlig beskrevet i Byggdetaljblader i Byggforskserien.

Dersom det er aktuelt med ombygging av loft til bolig, vil det påvirke hvilken etterisoleringsløsning du bør velge.

Skrå tretak
Skrå tretak og loftsbjelkelag av tre er vanligvis enkle å etterisolere ved å legge isolasjonsmatter mellom loftsbjelkene eller på loftsgulvet. Innblåst isolasjon i bjelkelaget er også et alternativ. Loftsluke må alltid tettes samtidig med etterisolering av skrå tretak for å unngå kondens i taket over luka. Dessuten bør loftsluka isoleres for å redusere varmetapet gjennom luka og risikoen for kondens på undersiden.

Flate tak
Flate, kompakte tak kan isoleres fra oversiden eller undersiden. Det enkleste er å isolere fra oversiden, men det kan berøre byggehøyde og arkitektur og må i slike tilfeller byggemeldes. Innvendig isolering vil redusere innvendig takhøyde. Det finnes vakuumisolasjonsløsninger som bygger lite, gir god effekt og som bruker lite plass.

Det kan også være aktuelt å bygge om taket til skrått tak. Det kan gi boligeier ekstra rom til lager eller oppholdsrom. Et slikt tiltak kan gi økt verdi på boligen, men må byggemeldes.

Flate, kompakte tak i eneboliger har som regel bæresystem av tre. De kan også ha bærende dekke av stålplater eller betong (eldre murhus). En generell anbefaling er å etterisolere på oversiden av bærekonstruksjonen.

Kuldebroer
Kuldebroer forekommer blant annet ved tilslutninger til yttervegger, takopplett, arker, takvinduer og overlys. Dette bidrar til et vesentlig varmetap, og kan også bidra til dårligere inneklima og risiko for kondens på innvendige overflater. Etterisolering fjerner kuldebroene helt eller delvis.

Luft- og damptetting
Luft- og damptetting er avgjørende for resultatet både mht. varmetap, fuktsikkerhet og inneklima. Løsninger for kontinuerlige tettesjikt bør prosjekteres så langt det lar seg gjøre mht. luft- og damptetthet. Av hensyn til varmetapet er det viktig å unngå at luft strømmer gjennom isolasjonen og på den måten reduserer isolasjonsevnen.

Se også Lavenergiprogrammets etterisoleringsløsning

Se også SINTEF Byggforsk Kunnskapssystemer


Oppdatert 09.01.2017 13:49