Bedrifter styrker energikompetansen med kurs fra Lavenergiprogrammet

Bedrifter som Byggmakker, Bygger´n, Mesterhus, Optimera og Flexit har benyttet seg av Lavenergiprogrammets kursmateriell til å gjøre de ansatte og kunder trygge i rollen som rådgivere innenfor energieffektivisering.


illustrasjon av energiattest
Gode råd om energieffektivisering kan gi betydelig gevinst for både huseieren, håndverkeren, byggevarehandelen og leverandører av relevante produkter.Lavenergiprogrammet

Det er viktig for de store byggevarekjedene og byggevareprodusentene å ha god kunnskap om energitiltak i eksisterende boliger slik at de kan være gode rådgivere overfor sine kunder. Flere bedrifter og kjeder har derfor arrangert kurs i energieffektivisering for egne ansatte. Flere gir også proffkundene sine tilbud om å delta.

Ønsker å sikre at produktene brukes riktig

– Byggmakker valgte tidlig å satse på energikompetanse. Energieffektivisering er lønnsomt for oss samtidig som det er viktig å levere riktige varer, ordentlige varer og sikre at produktene brukes riktig. Energirådgiverkursene har blitt veldig godt mottatt både av de ansatte og av kundene våre sier salgs- og markedssjef for proffkundene i Byggmakker, Per Anders Ruud.

De ansatte i byggevarehandelen er rådgiver for proffkundene

– De store aktørene har kunder som forventer at de har helhetlig kunnskap om energitiltak og som kan være en god rådgiver for dem. Dette tar de på alvor. Mange har derfor valgt å benytte seg av energirådgiverkurset til Lavenergiprogrammet og Enova både ovenfor egne selgere og kunder. Evalueringen av kursene som har blitt gjennomført viser at kursdeltagerne mener at kurset har gitt dem en bredere forståelse av energioppgradering av boliger, sier daglig leder i Lavenergiprogrammet,  Guro Hauge.

Dine ansatte kan kvalifisere seg til å stå i Enovas rådgiverregister

I 2013 utarbeidet Lavenergiprogrammet i samarbeidet med Enova kurs i energieffektivisering av boliger. Kurset ble utarbeidet i forbindelse med at Enova lanserte støtteprogrammet for eksisterende boliger hvor huseiere kan søke om støtte til energirådgivning og støtte til oppgradering av boligen.

Flere ansatte i byggevarehandelen og byggevareindustrien har gjennomført kurs og bestått oppgaven som kvalifiserer dem til å stå oppført i Enovas energirådgiverregister. Dette registeret brukes av boligeiere som ønsker å benytte seg av Enovas tilbud om støtte til energirådgiving.

Kurs i energieffektivisering tar for seg problemstillinger som:

  • Hvilke tiltak sparer mest energi?
  • Hva er Energimerke – og hvordan energimerke boliger
  • Slik unngår du luftlekkasjer
  • Slik unngår du fukt
  • Trenger boligen ventilasjon?
  • Hvordan kan boligeiere få støtte fra Enova?

Bedrifter og organisasjoner kan benytte seg av kursmateriellet gratis

Kurset tilbys gratis til bedrifter som vil holde det for kunder eller egne ansatte. Bedriften må selv skaffe en kvalifisert kursholder og dekke utgiftene til å trykke opp kopier av kursmateriellet, men ellers kan kurset fritt benyttes. Du kan ta en titt på kursmateriellet her. Ta kontakt med Christine Molland Karlsen i Lavenergiprogrammet om du vil vite mer.


Oppdatert 23.06.2015 14:29