Danskene vant prestisjetung konkurranse

Fem sterke team konkurrerte om å bygge Norges aller første plusshusbarnehage, men det var Christensen og Co arkitekter fra Danmark som fikk det ærefulle oppdraget.


Kistefossdammen barnehage i Asker blir Norges aller første plusshusbarnehage. Det er danske arkitektfirmaet Christensen og Co arkitekter som får oppdraget.

I fjor sommer arrangerte Asker kommune i samarbeid med FutureBuilt en arkitektkonkurranse for Kistefossdammen barnehage i Heggedal – Norges aller første plusshusbarnehage. Kommunen mottok hele 36 søknader fra flere europeiske land, men det var det danske arkitektfirmaet Christensen og Co arkitekter sammen med MOE rådgivende ingeniører og Konsulent Henrik Innovation som trakk det lengste strået. Vinneren ble offentliggjort 6. mars.

– Vi har bygget Danmarks første plusshusbarnehage i Hørsholm, nord for København, og står bak flere nullenergi-bygninger i Danmark. Det betyr mye for oss at den kunnskapen og kompetansen vi har også kan brukes i Norge, sier Michael Christensen, direktør i Christensen og Co arkitekter.

Samspill mellom arkitektur og teknologi
Juryen har sett spesielt nøye på kriterier som disponering av tomten, innovative energiløsninger, arkitektonisk kvalitet, godt inneklima samt økonomisk ramme i sin vurdering. Utkastet ”Solbyen” er det forslaget som har overbevisst mest om å kunne være et innovativt og inspirerende forbildeprosjekt for FutureBuilt og Asker kommune og gå i front når det gjelder teknologisk og bygningsmessig utvikling.

– Det har vært en grunnleggende forutsetning om at barnehagens bærekraftstrategi ikke bare skulle være et spørsmål om avansert teknikk, men også om arkitektur. Så den store utfordringen her er å få en optimal balanse mellom lek, læring, opplevelse, arkitektur og energi.

Fokus på fornybar energi
Hovedmålet for Christensen og Co arkitekter har vært å minimere energibehovet samtidig som man utnytter fornybar energi og sikrer effektive systemer. Kistefossdammen barnehage skal redusere energibruken ved å utnytte jordvarme via jordbrønner og gjennom naturlig belysning. Dagslys har vært et viktig fokusområde for arkitektfirmaet.

– Å ha tilstrekkelig med dagslys hele året er viktig for barns læring og utvikling. Vi vet at lyset som kommer ovenfra gir nesten tre ganger så mye lys som et veggvindu. Naturlig belysning har vi sikret gjennom å ha det høyt under taket. Dette skaper også naturlig ventilasjon.

Christensen og Co arkitekter har valgt å gå for en hybrid ventilasjonsløsning som balanseres i forhold til utetemperatur. Hybrid ventilasjon er et kompromiss mellom naturlig ventilasjon og mekanisk ventilasjon, der man forsøker å utnytte de positive sidene ved begge systemer. Målet med hybrid ventilasjon er å minimere energibruken, men allikevel opprettholde akseptabel luftkvalitet og termisk komfort.

Lette byggematerialer
Kistefossdammen barnehage kommer også til å ha 356 kvadratmeter med solceller som dekker det samlede energibehovet og leverer et overskudd tilsvarende forbruket til to elbiler i året. Barnehagen vil i så høy grad som mulig bli bygget i tre.

– Tre er et meget bærekraftig materiale og det finnes flere miljøvennlige produkter på markedet. Bygningen har et meget lavt CO2-avtrykk med tanke på at vi bygger i lette materialer der mye leveres lokalt, sier Christensen som understreker viktigheten av å tenke energieffektivt og miljøvennlig i byggebransjen:
– Verden er nødt til å ta de kommende ressurs- og energiutfordringer på alvor. Vi synes det er viktig at vi gjennom forbildeprojekter som dette kan vise at vi allerede nå har de teknologiske løsningene og den kunnskapen som skal til for å bygge hus som gir mer enn de tar. Det er det som er framtiden.


Oppdatert 23.06.2015 09:17