Dårlig drenering ødelegger norske boliger

Store nedbørsmengder i høst avslørte at mange boliger er for dårlig drenert rundt grunnmuren. Fukt i kjelleren kan føre til sopp og råte og er dårlig nytt for dem som bruker kjellerstua som oppholdsrom.


Bilde av etterisolering av kjeller
Drenering er en god investering for boligeieren. Ennå mer lønnsomt blir det hvis boligeieren også etterisolerer kjellerveggen og gulvet samtidig. Dette bildet er hentet fra oppgraderingen av "Villa Dickie" i Isterdalen i Møre og Romsdal. Foto: Magne Bergseth, arkitekt MNAL

Tall fra Sintef viser stort behov for å utbedre dreneringen i norske bygg og boliger. Mer enn 600.000 norske bygninger har høy risiko for å få råteskader, og tallet kommer til å øke til 2,4 millioner innen år 2100 som følge av klimaforandringer.

God investering å utbedre dreneringen rundt huset

Det våte været vil ikke gi seg med det første.  Vann vil være en stor utfordring for Norge i framtiden, viser rapporten «Klima i Norge 2100», som ble presentert på Klimatilpasningskonferansen denne uka.

–    Å drenere rundt boligen er en svært god investering for boligeieren, sier Christine Molland Karlsen i Lavenergiprogrammet.

Molland Karlsen oppfordrer håndverkere til å anbefale å etterisolere kjellervegger og gulv samtidig med drenering.
– Dette utgjør en relativt liten kostnad, og vil sikre både lavere strømregning og bedre komfort, understreker Karlsen.

Halverer regningen ved å etterisolere samtidig med drenering

En beregning Lavenergiprogrammet har fått utført viser at det lønner seg for huseier å etterisolere når han eller hun likevel skal drenere. Kostnadsestimatet nedenfor er hentet fra Lavenergiprogrammets nettløsning for smart oppussing.

Kostnadsestimat

  • Kostnad når dreneringen rundt huset allikevel skal utbedres: 700–900 kr/løpemeter vegg.
  • Kostnad hvis dreneringen allerede er utbedret: 1.600–2.000 kr/løpemeter vegg.

Estimatet er basert på etterisolering av kjellervegg til u-verdi på 0,12 med grunnmursplater og er basert på Holte prisbase.

 

Block 99 var et av Block Watnes mest populære hus på slutten av 1970- og hele 1980-tallet. Block 99 blir brukt som eksempel og utgangspunkt for beregninger av reduserte kostnader og energiforbruket på Lavenergiprogrammets nettsider for smart oppussing.

Lavenergiprogrammets eksempelhus koster det 30.000–36.000 kroner å etterisolere kjellervegg og sokkel samtidig som det dreneres. Det koster 70.000–83.000 kroner dersom kjellervegg og sokkel skal etterisoleres etter at dreneringen er ferdig.

Reduserer energiforbruket med 850 kWt i året

Etterisolering av kjellerveggen og sokkelen reduserer energiforbruket med 5 kWh/m²/år. I eksempelhuset vårt utgjør dette en reduksjon på 850 kilowattimer i året.

 

Smarte energiløsninger ved oppussing

På Lavenergiprogrammets nettsider for smart oppussing finner håndverkere forslag til energiløsninger som bør gjøres samtidig med vanlig vedlikehold og oppussing av boliger.  I tillegg får du ferdige regnestykker på hvor mye boligeieren sparer av både penger og energi på å gjøre energieffektivsering samtidig med andre tiltak. 

Les mer: Smarte energiløsninger ved oppussing


Oppdatert 19.05.2016 16:13