Det grønne gullet

Enovakonferansen 2012 har som ambisjon å bli den viktigste energikonferansen i Norge i 2012. Her møtes beslutningstagere innen politikk, næringsliv, organisasjonsliv, teknologiutvikling og innovasjon.


Enova inviterer norske bedrifter, investorer, og nasjonale beslutningstagere  til en todagers konferanse for å diskutere hvordan den grønne økonomien kan utnyttes til å skape verdier både for samfunnet, enkeltbedriftene og innbyggerne.

24. og 25. januar vil Trondheim og Rica Hotel Nidelven vil Trondheim være stedet for de som er opptatt av den grønne økonomien. Todagerskonferansen består av en felles dag og en dag der man velger mellom fire ulike tema: Energi i nybygg, Energi i eksisterende bygg, Energi i industrien og Innovasjon i energimarkedet. Programmet med innledere er ikke helt klart enda men

Hovedtemaet  er fornybar energi og energieffektivisering.
Fra Enovas hjemmesider heter det at verdens energibehov representerer mulighetenes marked for innovatører og investorer. På konferansen i Trondheim vil ledende aktører vise at løsninger for mer miljøvennlig produksjon og bruk av energi finnes og at det ligger forretningsmuligheter i miljøvennlig energi. Tiden er inne for å satse, oppfordrer Enova.

Her er programmet og mer informasjon.


Oppdatert 23.06.2015 16:15