Dette lurte leserne våre på i 2016

De nye energikravene i TEK 10, etterisolering av mur- og betongvegger og hvordan unngå fukt var det håndverkere og andre brukere av Lavenergiprogrammets nettsider ønsket å lære mer om i 2016. Hvordan unngå luftlekkasjer var også et populært tema.


Nye energikrav i byggteknisk forskrift er "populære" blant både håndverkere, arkitekter og ingeniører. Om ikke populære, så i hvert fall et tema mange ønsket å sette seg inn i 2016.

Nye energikrav mest “populære”

– I løpet av 2016 hadde nettsidene våre “Dette er de nye energikravene i TEK 10” over 20 000 unike sidevisninger, forteller kommunikasjonsrådgiver i Lavenergiprogrammet, Solveig M. Irgens.

I tillegg til fagartikler om hvordan du kan oppfylle de nye energikravene i praksis, opplevde Lavenergiprogrammet rekordhøy deltagelse på fagtreff for håndverkere og frokostmøtene for arkitekter og rådgivere.

Gikk du glipp av fagtreff om nye energikrav?
Her kan du melde deg på fagtreffene Lavenergiprogrammet arrangerer i 2017

Etterisolering av mur- og betongvegger

Etterisolering av trekonstruksjoner har byggmestere mye kunnskap om.  Hvordan man gjør dette på mur- og betongvegger hersker det åpenbart mer usikkerthet om.  Lavenergiprogrammets nettside “Slik etterisolerer du mur- og betongvegger” lå på topp både i 2014 og 2015, og så også i 2016.

Les også:

Preaksepterte løsninger for etterisolering av bygg i mur og betong

Fuktskader i norske boliger er et stort problem

Høsten 2016 utga Folkehelseinstituttet rapporten “Fukt og fuktskader i norske boliger”. Rapporten viste at hele tre av ti norske boliger har fuktskader som bør utbedres.  Fuktskader er mest utbredt i kjellere, uinnredede loft og bad, samt i forbindelse med drenering og grunnmur.

Det er åpenbart behov for mer kunnskap blant landets håndverkere, arkitekter og ingeniører om hvordan man kan unngå fukt i vegger og tak. Derfor er det oppmuntrende at så mange som 9000 personer tok Lavenergiprogrammets uhøytidelige test “Hva kan du om fukt” denne høsten.

Misforståelser rundt luftlekkasjer i bygg

Med nye energiregler er kravene til luftlekkasjer blitt strengere. I en serie artikler i 2016 har Lavenergiprogrammet lagt vekt på å forklare hvorfor det skal være så tett – og viktigheten av ventilasjon for å oppnå et godt inneklima. Artiklene er både mye lest og  har fått mange kommentarer i sosiale medier.

– De kommentarene og spørsmålene vi får i sosiale medier og på epost gir oss en god pekepinn på hva håndverkere, arkitekter og ingeniører lurer på. Noe som igjen gir oss idéer til hva vi kan skrive fagartikler om, forteller Irgens.

Hva vil du lese om i 2017?

Selv om statistikk og kommentarer gir oss en pekepinn på hva våre lesere ønsker å lære mer om, vil vi gjerne høre fra DEG:  Hva ønsker du å lese om i 2017?


Oppdatert 29.12.2016 13:08