Dette må du kunne om energitiltak

Vil du ta en bit av markedet med å spare 10 TWh i eksisterende bygningsmasse mot 2030? En ny rapport oppsummerer hvilken kompetanse dette vil kreve av ulike yrkesgrupper.


elektriker
– Mange huseiere gjør mye oppussing selv. Da er elektriker - og kanskje rørlegger- de eneste håndverkerne innom. Derfor er det viktig å kjenne til energitiltak også innenfor andre fag, understreker daglig leder i Lavenergiprogrammet, Solveig Irgens.

Fra før har Gehør strategi og rådgivning kartlagt hvilke energitiltak som gir mest energisparing per krone, på oppdrag fra Lavenergiprogrammet. Den oversikten finner du her.

Har byggenæringen kompetansen som skal til for å gjøre disse tiltakene? På vegne av Lavenergiprogrammet følger Gehør nå opp med konkrete kompetansemål for en rekke yrkesgrupper.

De mest relevante energitiltakene

Utgangspunktet for kompetansemålene som er satt opp, er de energitiltakene som gir størst potensial for energisparing i yrkesbygg og boliger:

 • Installere varmepumper
 • Installere LED-belysning og lys-styring
 • Gjøre effektiviseringstiltak på ventilasjonsanlegg, som å forbedre varmegjenvinning eller skifte til energieffektive vifter
 • Optimalisere drift med energioppfølging, SD-anlegg og mer
 • Tiltak på varmtvannsanlegg, som vannbesparende utstyr, og energieffektive varmtvannsberedere
 • Passive tiltak på bygningens klimaskjerm, når bygget likevel skal rehabiliteres
 • Automatikk for å senke innetemperatur i boliger.

Mål for 12 ulike yrkesgrupper

Hvordan kan disse tiltakene gjennomføres på en god og forsvarlig måte? Ut fra tidligere rapporter, egne vurderinger og dialog med Lavenergiprogrammet har Gehør satt opp en rekke konkrete kompetansemål for:

 • Sju grupper håndverkere: Kulde- og varmepumpemontører, elektrofagarbeidere, ventilasjonsteknikere, rørleggere, tømrere, murere og taktekkere
 • Miljøsjef/energileder
 • Driftssjef
 • Byggdrifter
 • Energirådgivere for yrkesbygg
 • Ansatte i byggevare- og faghandel

Forslagene til kompetansemål er basert på tidligere rapporter, Gehørs vurderinger og dialog med Lavenergiprogrammet og sentrale bransjeaktører.

Vil forsterke rollen som rådgiver overfor boligeiere

De siste fem årene har Lavenergiprogrammet jobbet med å få håndverkere til å hjelpe huseiere med å pusse opp smartere.
– Vi vet at huseiere ikke er opptatt av energieffektivisering; de ønsker seg et ekstra soverom, en større gang eller vet kanskje at de burde gjøre noe med taket, poengterer daglig leder Solveig Irgens.

Derfor har håndverkere har en riktig rolle som rådgivere overfor forbrukere, og det gjelder innenfor flere fag.
– Mange huseiere gjør mye oppussing selv. Da er elektriker – og kanskje rørlegger- de eneste håndverkerne innom. Derfor er det viktig å kjenne til energitiltak også innenfor andre fag, understreker Irgens.
 

Trenger kunnskap ut over eget fag

Håndverkerne må vite hvordan de skal gjennomføre energitiltak, men de må også kunne noe om salg og markedsføring.
– Blant annet bør de kjenne til ulike støtteordninger og kunne forklare boligeier fordeler og ulemper ved forskjellige energitiltak, sier Irgens. Her har også ansatte i byggevarehandelen en viktig rolle – dobbelt opp.
– De er i daglig kontakt med sluttbrukere av energiprodukter, både innen proffmarkedet og forbrukermarkedet, påpeker Gunnar Grini i Gehør strategi og rådgivning.

Kunnskap som gir optimal drift

Og det nytter lite å sette i gang med energitiltak hvis de ikke blir brukt på riktig måte. For større bygninger har driftspersonalet en nøkkelrolle, men også miljøsjef/energileder trenger riktig kunnskap.
– Her har vi satt opp kompetansemål som må forstås slik at et selskap i sum bør inneha denne kompetansen, presiserer Grini.

Her finner du oversikten over krav til alle de 12 yrkesgruppene: Kompetansemål for energitiltak

Kompetanse til å spare

Buskerud Storsenter har tatt i bruk mange effektive energitiltak.Bedre ventilasjonsanlegg, nye kjølemaskiner, bedre lysstyring og tett oppfølging bidrar til å spare mye energi.

Energitiltak ved Buskerud Storsenter


Oppdatert 02.11.2017 13:49