Dette sier statsbudsjettet for 2016 om energieffektivisering

I statsbudsjettet for 2016 foreslår regjeringen å supplere Enovas tilskuddsordning med en skattefradragsordning. Lavenergiprogrammet får samme beløp som tidligere, mens Statsbygg får en bevilgning på 10 millioner kroner til å fase ut oljefyr som grunnlast.


Regjeringen foreslår å supplere Enovas tilskuddsordning med en skattefradragsordning. Lavenergiprogrammet får samme beløp som tidligere, mens Statsbygg får en bevilgning på 10 millioner kroner til å fase ut oljefyr som grunnlast.

I dag kan boligeiere få støtte fra Enova til energieffektiviseringstiltak i hjemmet. Fra og med 2016 foreslår regjeringen å supplere med en skattefradragsordning. Boligeier skal altså få muligheten til å velge Enova-støtten utbetalt som skattefradrag.

Enova skal fortsette å godkjenne tilskuddet og bestemme hvilke tiltak som vil bli omfattet av ordningen. Regjeringen håper at et skattefradrag skal øke oppmerksomheten om energieffektivisering og at flere skal benytte seg av tilbudet. Det er imidlertid ikke alle som har tro på den nye ordningen.

– Det regjeringen foreslår i statsbudsjettet er å gi boligeierne valget mellom to ulike støtteordninger, det vil ikke stimulere til økt energieffektivisering. Det eneste nye er at boligeierne nå kan velge å få skattefradrag for samme tiltak på et senere tidspunkt, skriver BNL på sine hjemmesider.

BNL mener det er nødvendig og avgjørende å utvide støtteordningens rammer, slik at tiltak som gir rett til støtte blant annet inkluderer utbedringer av klimaskall, etterisolering og bytte av vinduer, dører og tak.

Støtte til Lavenergiprogrammet

Regjeringen foreslår en bevilging til Lavenergiprogrammet på rett i underkant av 6,6 millioner for 2016.

– Dette gjør det mulig å fortsette arbeidet med å spre kompetanse om energieffektive bygg. Gjennom økt kunnskap om hvordan prosjektere og bygge energieffektive bygg kan vi bidra til å løse klimautfordringene. Samtidig får folk gode boliger å bo og leve i, sier Guro Hauge i Lavenergiprogrammet

 

Utfasing av oljefyr, oppretting av håndverkerportal for forbrukere 

Forbrukerrådet foreslås et tilskudd på to millioner kroner, til opprettelsen av en ny håndverkerportal. Statsbygg har også fått en bevilgning på 10 millioner kroner for å utfase oljefyr som grunnlast i egne bygg i løpet av 2016.

 


Oppdatert 20.10.2015 18:23