Disse energi- og miljøtemaene ønsker håndverkere å lære mer om

Hvordan etterisolere jeg mur- og betongvegger? Hvilke løsninger og produkter bør jeg velge for å få lav nok U-verdi på ytterveggen? Dét er noe av det håndverkere har lyst til å vite mer om.


Håndverkere som deltok på fagtreffene Lavenergiprogrammet arrangerte i samarbeid med DiBK høsten 2017 har gitt oss klare meninger om hva de ønsker å lære mer om.

Dette vil håndverkere lære mer om i 2018*

TEK 17:

 • Produkter og løsninger som er i tråd med (energi-)kravene i byggteknisk forskrift
 • Vindtetting
 • Krav til isolasjonstykkelse / hvor mye isolasjon må jeg bruke i yttervegg (med ulike typer isolasjon) for å oppnå kravene til U-verdi for yttervegg
 • Riktig utførelse av branntetting
 • Hva er minst mulig tak-/veggtykkelse ?
 • Hvordan omfordeler jeg varmetapet? Finnes det kalkulatorer e.l.?
 • Hvilke produkter og løsninger skal jeg velge for å oppnå best mulig U-verdi, lekkasjetall OG hvordan må jeg utføre jobben for at de samme verdiene skal være lave nok?
 • Dører og vinduer: hvordan tilfredsstille kravet til U-verdi for vinduer og dører for hele bygget, hvordan regner jeg ut det?
 • Hvordan planlegge og tette rundt gjennomføringer?
 • Lyd og støy
 • Innsetting av vinduer (hvor i ytterveggen)
 • Tetting rundt vinduer – hvordan få best mulig resultat?
 • Brannkrav
 • Minstekrav
 • Er tette bygg så bra? Hvorfor skal det være så tett?
 • Energiløsninger for laftede hytter og hus
 • Hvordan måle lekkasjetallet i ulike typer bygg, inkludert hus bygget i tømmer

 

 

Fukt:

 • Må jeg montere dampsperre dersom bygget er i tre og jeg bruker trefiberisolasjon?
 • Hvordan kan jeg tørke bygget når det blir krav om fossilfri byggeplass?
 • Problemer med flate tak og vannskader – hvordan kan jeg bygge smartere og tryggere? (Aktuelt i disse funkis-tider) Metodikk og valg av materialer
 • Krypkjellere – hvordan utbedrer jeg mugg og råteskader?

 

Valg av materialer/produkter:

 • Hva er fordelene med å velge massivtre framfor betong?
 • Hvilke typer vinduer finnes – hva er fordeler og ulemper (energi og miljø)?
 • Tak og tekking
 • Bruk og montering av dampsperre
 • Preakseperte løsninger for å sikre god tetting og lite fukt
 • Hva er farene ved bruk av feil produkter til damp- og vindsperre?
 • Hvordan kan jeg bygge med diffusjonsåpne løsninger, slik som halm?

 

Rehabilitering, oppgradering:

 • Skifte av takstein – hvilke løsninger kan jeg foreslå for å samtidig oppgradere takkonstruksjonen ?
 • Etterisolering av mur- og betongvegger
 • Energieffektivisering av eksisterende yrkesbygg (skoler, barnehager, industribygg, kontorlokaler)
 • Hvordan får jeg ned lekkasjetallet i hus bygget før 1996?
 • Radon i eksisterende bygg – hvilke tiltak skal jeg foreslå for huseier?
 • Hva skal til for å få støtte fra Enova til oppgradering?

 

Energiforsyning /oppvarming:

 • Fornybar energi: Nedskalerte løsninger for vannbåren varme og varmtvann
 • Smarte anlegg hvor ventilasjon med varmegjenvinning kombineres med vedovn, vannbåren varme, varmepumpe, solfangere og/eller vind

 

Ventilasjon/tekniske installasjoner:

 • Hva skal jeg anbefale av ventilasjon på bad (rehab)?
 • Går det an å ha naturlig ventilasjon og samtidig innfri energikravene i TEK?
 • Innregulering av ventilasjon
 • Smarte anlegg der ovner, vvs, ventilasjon, sikkerhet, lys, røykvarsler, persienner mm kommuniserer med hverandre og nettet
 • Overtrykk / ventilering
 • Varmeløsninger som er tilpasset moderne bygg med lite behov for oppvarming

 

Avfall:

 • Hvilke løsninger egner seg på små, trange byggeplasser?
 • Hvordan setter jeg opp avfallsplan? Finnes det verktøy jeg kan bruke til dette?
 • Oversikt over hvilke typer avfall som skal sorteres sammen

 

Annet:

 • Bygningsfysikk for energiberegninger
 • Enkle energiberegninger for byggmestere
 • Hva er kravene i BREEAM vi elektrikere må vite om?
 • Vil gjerne vite hvordan andre firma har bygget passivhus

 

(*) Denne listen er basert på evalueringer av fagtreffene Lavenergiprogrammet arrangerte sammen med Direktoratet for byggkvalitet og byggevarekjedene høsten 2017 og leserundersøkelser Lavenergiprogrammet har gjennomført blant leserne av nyhetsbrevet.

 

 

Men hva vil DU lære mer om?

Powered by Formstack

Oppdatert 11.04.2018 08:52