Direktoratet for byggkvalitet viderefører Lavenergiprogrammet 

I statsbudsjettet for 2018 foreslår regjeringen å bevilge 6,8 millioner kroner slik at Direktoratet for byggkvalitet kan videreføre Lavenergiprogrammets arbeid På seminaret ”Lavenergiprogrammet – 10 år på 100 minutter” kan du høre direktør i Direktoratet for byggkvalitet, Morten Lie, fortelle hvor veien går videre.


Morten Lie DIBK
I statsbudsjettet for 2018 foreslår regjeringen å bevilge tilsammen 6,8 millioner til å videreføre Lavenergiprogrammet i DiBK. Det er direktør Morten Lie glad for. Foto: Torbjørn Tandberg

Her kan du melde deg på seminaret

Gjennom et utvidet fagansvar for energi, miljø og byggeskikk skal direktoratet fra 2018 jobbe mot å bli et nasjonalt kompetansesenter for energi og miljø i bygg.

– Dette innebærer en endret vektlegging av vår virksomhet. Vi må tenke utover regelverket. Vi går fra  til bør, sier direktør Morten Lie.

Lavenergiprogrammet har skjønt hvordan næringen lærer

Selv om Lavenergiprogrammets arbeidet ikke skal videreføres i samme form, vil direktoratet ta med seg både lærdom og metoder, kompetanse, og konkrete produkter fra Lavenergiprogrammet.

– Lavenergiprogrammet har skjønt mye om hvordan næringa lærer. De har undersøkt fakta, prøvd ut nye metoder, vært aktive og tenkt nytt. De har tenkt utradisjonelt og nådd frem til sine prioriterte målgrupper. Det er noe jeg vil ta med inn i vårt arbeid, sier Lie.

 

Evaluering av Lavenergiprogrammet

Høsten 2016 gjennomført Proba analyse en evaluering av Lavenergiprogrammets arbeid på oppdrag fra Direktoratet for byggkvalitet. Rapporten slår fast at Lavenergiprogrammet stor grad har oppnådd sitt hovedmål; å heve kompetansen om energieffektivisering i byggenæringen

Rapporten kan du lese her

 

Bygger videre på 10 års erfaring

Lie forteller at noe av det han og hans kolleger har lært av Lavenergiprogrammet er at byggebransjen langt fra er én stor enhet, men at informasjonen må målrettes mot ulike grupper og deres behov.

– Vi skal stille oss spørsmålet ”Hva er det egentlig de trenger?” Her får vi 10 års erfaring og kompetanse fra Lavenergiprogrammet med oss på veien, avslutter direktøren.

Vil du vite mer om hvordan DiBK skal videreføre Lavenergiprogrammet?

Meld deg på seminaret “Lavenergiprogrammet – 10 år på 100 minutter” 2. november


Oppdatert 18.10.2017 22:50