EBLE presentert under Passivhus Norden 2015

Under Passivhus Norden 2015-konferansen i København ble resultatene fra forskningsprosjektet EBLE presentert. Denne gangen var det målinger og undersøkelser fra Mesterhus' passivhus på Snåsa og Block Watnes passivhus i Sandnes som stod for tur.


Bilde av familie som går tur ved Miljøbyen Granåsen
Heimdal Bolig er en av partnerne i EBLE-prosjektet. Miljøbyen Granåsen er Norges største boligfelt for passivhus. Over 300 eneboliger, rekkehus og leiligheter er bygger så langt på området. Ett av leilighetsbyggene er med i forskningsprosjektet. Foto: Stein Larssen

På Snåsa i Nord-Trøndelag har Mesterhus bygget to passivhus og to TEK10-boliger. På Rossåsen i Sandnes har Block Watne bygget to passivhus.

– Ingen av utbyggerne opplevde spesielle utfordringer ved byggingen av passivhusene, annet enn at god dokumentasjon av tekniske systemer, som varmepumper og energiforsyningssystemer, var noe mer tidkrevende, forklarer Inger Andresen, seniorforsker i Sintef Byggforsk og ansvarlig for EBLE-prosjektet.

Høyere innetemperaturer i Sandnes enn på Snåsa

I Nord-Trøndelag var boligeierne stort sett fornøyd med husene sine. De holdt godt på varmen om vinteren og holdt god luftkvalitet gjennom hele året. Målingene viste imidlertid høye innetemperaturer om sommeren, spesielt i standardhusene, men beboerne løste dette ved å lufte mer.

– I motsetning til hva man kanskje forventer, målte vi høyere innetemperaturer i Snåsa en i Sandnes. Dette gjaldt særlig i TEK10-husene, hvor det i perioder var opp mot 30 grader, forklarer Andresen.

Ulike vaner gir forskjeller i energibruk

Energibruken i TEK10-husene var omtrent dobbelt så høy som i passivhusene. I to av de fire passivhus var energibruken høyere enn beregnet på forhånd. Forskjellen mellom beregnet og målt energibruk var absolutt høyest for TEK’10 husene.

– Årsakene til dette kan knyttes til ulike brukervaner, ulik antall beboere i husene og ulike tekniske systemer, forklarer Andresen. Våre undersøkelser tyder på at bruk av tekniske systemer varierer mye, og at de tekniske systemene ikke alltid fungerer optimalt. Krav til ønsket innetemperatur varierer også, forklarer Andresen.


Oppdatert 22.09.2015 15:36