Elektrikere kan hjelpe huseieren å spare strøm

Elektrikere har en nøkkelrolle når rehabiliteringsprosjekter skal føre til mer energieffektive boliger og bedre inneklima.


Leif Welhaven Løchen, Welhaven Entreprenør
Daglig leder Leif Welhaven Løchen i el-entreprenørfimaet Welhaven entreprenør i Lier mener at el-entreprenører i mye større grad enn tidligere må levere totaltekniske løsninger til nybygg og rehabiliteringsprosjekter. I høst er han foredragsholder på fagtreffene for elektrofagarbeidere Nelfo arrangerer i samarbeid med Lavenergiprogrammet. Foto: Håkon Mæland

Elektrikeren er ikke bare installatør og montør, han er også en rådgiver for kundene sine og en faglig sparringspartner for tømrere, rørleggere og andre fagfolk, mener Leif Welhaven Løchen i entreprenørfirmaet Welhaven Entreprenør. Denne høsten er han foredragsholder på fagtreffene Nelfo arrangerer i samarbeid med Elektroskandia og Lavenergiprogrammet.

Kunnskap om ventilasjon og inneklima er noe av den kompetansen Løchen mener at alle elektrikere og el-entreprenører nå bør tilegne seg, og bruke aktivt når de er ute hos kundene.

–  Mange er selvbyggere og pusser opp på egen hånd. Derfor er elektrikeren ofte den eneste fagpersonen som møter kunden i rehabiliteringsprosjekter. Da er det avgjørende at vi har oversikt over løsninger som bidrar til at kunden får et enda bedre sluttprodukt, understreker han.

Her finner du oversikt over når og hvor fagtreffene for elektrofagarbeidere arrangeres

 

Samarbeid mellom ventilasjonsmontør, rørlegger, elektriker og tømrer
– Elektrobransjen må samarbeide tettere med rør- og ventilasjonsfolk og bli oppmerksomme på ventilasjon ved rehabiliteringer, mener Leif Welhaven Løchen i Welhaven Entreprenør i Lier Foto: Håkon Mæland

Elektrikeren kan bidra til bedre inneklima

Ett eksempel Løchen trekker fram er ettermontering av ventilasjonsløsninger ved rehabilitering av boliger. Når huseieren pusser opp, forsvinner ofte opprinnelig ventilasjonsløsning. Resultatet kan bli dårlig inneklima.

– Elektrobransjen må samarbeide tettere med rør- og ventilasjonsfolk og bli oppmerksomme på ventilasjon ved rehabiliteringer. Det har blitt bygd over 1,5 millioner boliger før 2007, før det kom noen krav om balansert ventilasjon. Dette markedet er stort og her kan elektrikeren levere løsninger som bidrar til et bedre inneklima.

I sitt hovedprosjekt ved Fagskolen i Vestfold,  «Fremtidens utviklingsmuligheter for elektroinstallatøren», har han sammen med to kollegaer pekt på en rekke faktorer der elektrofagarbeidere bør bidra til å gi spesielt rehabiliteringsprosjekter i boligsektoren en tydeligere lavenergiprofil.

Ingen grunn til å pusse opp til en dårligere standard

– Det gagner kunden, som vil oppnå bedre inneklima og en bedre energiprofil på boligen sin. Det gagner elektro- og ventilasjonsentreprenørene, som vil oppnå et mersalg. Og, ikke minst, det vil bidra til at eksisterende bygningsmasse blir mer energieffektiv og dermed bidrar til det ønskede grønne skiftet, sier han.

Løchen peker på at det i dag ikke stilles noen spesifikke energi- eller klimakrav til rehabilitering av boliger.

– Energikravene til nye boliger har blitt skjerpet de siste årene. Selv om det ikke stilles spesifikke energikrav når du rehabiliterer en bolig, er det ingen grunn til at huset skal settes i stand til en vesentlig dårligere standard enn nye bygg, mener han.

Romventilasjon kan være et alternativ i rehabiliteringsprosjekter

Den mest vanlige løsningen for ventilasjon er i dag balansert ventilasjon med sentralt aggregat. Det er ofte ikke praktisk gjennomførbart i rehabiliteringsprosjekter.

– Da kan desentraliserte vifter være en god mellomløsning. De har ikke like god kapasitet til å skifte ut luft som et anlegg med sentralt aggregat og er ikke like støyfritt, men likevel helt innenfor akseptable rammer, forteller Løchen.

Det er spesielt viktig å vurdere en ny ventilasjonsløsning når du etterisolerer og monterer ny vindsperre, men også når du endrer romløsning, totalrenoverer et bad eller oppgraderer et tidligere kaldt loft til oppholdsrom, opplyser Lavenergiprogrammet på sine nettsider.

Les også:

I hvilke tilfeller  bør jeg forbedre ventilasjonsløsningen?

Fagtreff for elektrofagarbeidere over hele landet

5. september ble det første fagtreffet arrangert i Bodø. Totalt arrangerer Nelfo 20 fagtreff denne høsten.

– Fagtreffene er delt i to. En del er om nye boliger og energikravene i TEK17 som det er viktig at elektrofagarbeidere vet om. I den andre delen tar vi opp hvilke energiløsninger elektrikere kan selge mer av når de likevel er på oppdrag hjemme hos den private huseieren, forteller fagsjef i Nelfo, Vigdis Sværen.

Her finner du oversikt over når og hvor fagtreffene for elektrofagarbeidere arrangeres

Montering av downlights
Å bytte fra halogen til LED er et enkelt tiltak som bidrar til at huseieren sparer mye strøm. I tillegg er det mindre fare for brann fordi LED-pærene avgir mindre varme. - Vær en god rådgiver for huseieren, oppfordrer fagsjef i Nelfo, Vigdis Sværen. Kanskje har ikke huseieren tenkt på at de gamle termostatene bør byttes, eller at downlights med halogenpærer kan være brannfarlige. Foto: Håkon Mæland

Lekkasjetallet viktig også for elektrikere

Løchen kommer også til å gå grundig gjennom energikravene i TEK17 på fagtreffene. Spesielt kravet til lekkasjetall er det viktig for elektroinstallatører og montører å være oppmerksom på. I de gamle energikravene i TEK10 (før 1. januar 2016), var kravet at lekkasjetallet skulle være 2,5 luftutskiftninger per time. I dag er kravet 0,6.

– Det er ikke noe problem for oss elektrikere, men vi må lære oss hvordan gjennomføringer i klimaskjermen skal utføres, det vil si dampsperre og vindsperre. Dette kan medføre at elektrikeren må ut på byggeplassen flere ganger enn tidligere. Han må også samarbeide tettere med andre faggrupper i et boligprosjekt slik at man klarer å nå et felles mål om å levere en bolig som innfrir energikravene i TEK 17.

Les også:

Dette er energikravene i TEK17

Han anbefaler dessuten sterkt alle elektrikere å bruke NELFOs tetthetsdokumentasjon.
– Den bør være like selvfølgelig dokumentasjon ved overdragelsen som ansvarserkæringen og de andre obligatoriske sluttdokumentene.

Oppfordrer elektrikeren til å tenke lengre fram enn huseieren

Både når elektrikeren jobber på et rehabiliteringsprosjekt og i et nybygg, bør hun også hjelpe kunden til å tenke på hvilke løsninger han kan tenkes å trenge i framtida.

– Forsøk å være forutseende, og selg inn fleksibilitet i framtidige løsninger. Har huseieren tenkt å skaffe seg elbil? Kunne hun kanskje tenke seg solceller på taket?  Det vil være dumt om kunden etter fem år vil utvide med nye installasjoner, men som blir kompliserte og fordyrende fordi det ikke er lagt til rette for det. Kunden vil dessuten sannsynligvis ringe samme elektriker som for fem år siden dersom hun hjalp ham med å tenke framtidsrettet. Det blir vinn-vinn, sier Leif Welhaven Løchen.

 


Oppdatert 07.09.2017 09:37