Elektrikere må ALDRI ta hull i dampsperra

Ved montering av downlights må elektrikeren alltid sørge for å montere downlight-kasse før taket lukkes. Om uhellet er ute og dampsperra skades, skal alltid tømreren tilkalles og takplaten demonteres før hullet repareres.


Montering av downlights
Montering og ettermontering av downlights er ofte forbundet med en viss risiko for at dampsperra skades. Dersom det skjer, er det stor risiko for dannelse av kondens med sopp og råte som konsekvens. Foto: Håkon Mæland

Montering og ettermontering av downlights er ofte forbundet med en viss risiko for at dampsperra skades. Dersom det skjer, er det stor risiko for dannelse av kondens med sopp og råte som konsekvens. På nybygg forebygges dette ved at man følger kravene i den tekniske forskriften TEK 17, og generelt anbefalte arbeidsprosedyrer.

Det anbefales å bruke å godkjente downlightbokser/-kasser (TEK-bokser) som bl.a. ivaretar kravene til brannsikkerhet og beskyttelse av ampsperra.

– Jeg vil ikke anbefale å kun bruke kun SIL- eller Isosafe-armaturer uten downlightkasser, selv om de i utgangspunktet er beregnet for det, sier daglig leder Leif Welhaven Løchen hos elektroentreprenøren Welhaven Entreprenør. Løchen reiser også for tiden landet rundt og organiserer fagreff for elektrikere i regi av Nelfo, Elektroskandia og Lavenergiprogrammet.

Ingen grunn til å sette standarden lavere i rehabilitering enn i nybygg

Ved rehabiliteringsprosjekter er ikke elektrikeren like sterkt bundet opp til kravene i TEK 17. – Jeg vil likevel sterkt anbefale montørene og entreprenørene å anvende prinsippene i TEK-en, og ikke minst bruke deres faglige vurdering og sunne fornuft. Å få hull i dampsperra er like ille på et rehabiliteringsprosjekt som på et nybygg, understreker han.

Montøren skal montere downlightkasser og røranlegg på oversiden av takplatene før disse monteres. – Dersom kunden i ettertid bestemmer seg for downlights i et rom der dette ikke har vært planlagt, anbefaler jeg sterkt å ta ned takplatene for å montere downlightkasser.

Likevel er det av og til enkelte som forsøker å ettermontere downlights uten downlightkasser. – Det er nesten alltid umulig å bore hull til downlights uten downlightkasse, uten å skade dampsperra. Når det skjer, skal montøren tilkalle tøreren som kan demontere takplata så man får reparert dampsperra på forsvarlig vis. Å forsøke å reparere den gjennom hullet til downlighten er så å si umulig.

 

Løchen anbefaler følgende sjekkliste for montering av downlights:

 1. Monter downlightkasser og røranlegg før himlingen lukkes
 2. Få oversikt hvilke lamper som skal benyttes
 3. Om kunden leverer lamper fra lysdesigner, sørg for at de tilfredstiller kravene
 4. Sjekk hvor stor nedlektingen er i taket
 5. Ta hull før det males
 6. Om man benytter dype downlightkasser som gjør at man bryter dampserren, er man ansvarlig
 7. Store downlightkasser kan gå utover isolasjonsevnen i taket dersom man må fjerne isolasjon

Sjekkliste for montering av downlights:

 1.  Monter downlightkasser og røranlegg før himlingen lukkes
 2. Få oversikt hvilke lamper som skal benyttes
 3. Om kunden leverer lamper fra lysdesigner, sørg for at de tilfredstiller kravene
 4. Sjekk hvor stor nedlektingen er i taket
 5. Ta hull før det males
 6. Om man benytter dype downlightkasser som gjør at man bryter dampserren, er man ansvarlig
 7. Store downlightkasser kan gå utover isolasjonsevnen i taket dersom man må fjerne isolasjon

Oppdatert 18.10.2017 23:18