Elektrikere må tenke mersalg

Montøren er firmaets beste selger når han er på plass ute hos kunden. Ha alltid kundens behov for framtida når arbeidet utføres.


Bilde av elektriker som skrur i et sikringsskap
Sørg for nok kapasitet i sikringsskapet for senere utvidelser, som gir grunnlag for mersalg. Foto: Jens Sølvberg / Samfoto

Mange kunder pusser opp til et stramt budsjett. Det behøver ikke å bety at de ikke kan planlegge for framtidige behov og utvidelser.

– Dette bør montøren hjelpe dem med, sier daglig leder Leif Welhaven Løchen hos elektroentreprenøren Welhaven Entreprenør. Løchen reiser også for tiden landet rundt og organiserer fagtreff for elektrikere i regi av Lavenergiprogrammet..

– Ved å være oppmerksom på enkle og billige forberedende tiltak kan han spare kunden for større framtidige kostnader når han ønsker å investere i for eksempel solceller, elbillader, smarthusløsninger eller aktiv solavskjerming.

Les også:

 

Tenk på framtiden – for kunden din

Løchen peker på at nye hus, og de som pusser opp eldre boliger etter TEK17, bør tenke avkjøling i tillegg til oppvarming. – På ett eller annet tidspunkt kommer solavskjerming til å bli aktuelt. Dessuten kommer fort behovet for å lade en elbil. Da bør man legge ut nok kapasitet, med egen kurs i sikringsskapet. Når vegger og tak åpnes bør man se litt fremover og planlegge eventuelle oppgradering som kommer seinere. Bruk skjulte veggbokser der du har muligheter for å utvide kapasiteten.

Prisene på solceller og batterier faller også så raskt, at det raskt kan bli interessant å investere i et slikt system. – Også her bør det klargjøres med rør og bokser, og ikke minst rørgjennomføringer. Om ikke kunden allerede har investert i et smart styringssystem, bør han absolutt bli gjort oppmerksom på at det er hensiktsmessig å være forutseende også her.

Løchen peker på at når kunden er fornøyd med montøren, og vil investere i slikt utstyr etter en tid, vil han ganske sikkert komme tilbake til samme montør eller firma for å utnytte de mulighetene som en forutseende montør har gitt ham.

Les også:

 

Varmepumpe – trekk fram kurs til riktig sted i huset

Montøren bør også tenke på en varmepumpeløsning for kunden. – Selv om det ikke nødvendigvis er elentreprenøren som selger varmepumpen, er det veldig greit å ha trukket fram en kurs til riktig sted i huset, påpeker Løchen.

Skal kunden etterisolere huset sitt? Sørg for et godt inneklima!

Elektrikeren kan være den eneste fagpersonen inne i et oppussingsprosjekt. Da er det viktig at du minner huseieren om at det er viktig å passe på at boligen får et godt inneklima etterpå. Energitiltak som etterisolering, vindtetting, nye vindu og dører vil bidra til at bygget blir tettere og dermed redusere lekkasjene i klimaskallet. Et ventilasjonsanlegg vil i slike tilfelller være den beste måten å gi bygget nødvendig frisk luft. Ettermontering av et balansert ventilasjonsanlegg med sentralt aggregat kan være én mulighet. Å montere romventilatorer er også en mulighet, avhengig av planløsningen i huset og hva huseieren er i gang med å pusse opp.

Les også:

 

Huseieren kan få penger tilbake fra Enova

Som fagperson bør du sette deg inn i og informere om mulighetene huseieren har for å motta støtte fra Enova. Blant annet er det mulig å få støtte til å montere solceller, balansert ventilasjon, varmestyringssystem, solfanger og energirådgivning. For å få støtte må arbeidet være utført av et registrert firma og dokumentasjon av kostnader skal være i samsvar med norske lover og forskrifter.

Les også:


Oppdatert 07.11.2017 13:48