Slik får du som elektriker ned lekkasjetallet

Energikravene i den nye tekniske forskriften understreker elektrikerens ansvar for at bygget oppfyller de nye, strenge kravene til lekkasjetall. - Bruk dokumentasjonsskjemaet som huskeliste og styringsverktøy, oppfordrer fagsjef i NELFO, Vigdis Sværen.


Rørgjennomføringer er kritiske for å oppfylle nye og strengere krav til tetthet.

Kravene til lufttetthet i boliger ble betydelig skjerpet da de nye energikravene i byggteknisk forskrift kom 1. januar 2016. De samme energikravene er å finne i TEK17 som  trådte i kraft 1. juli i år. Følger du tiltaksmetoden for boliger skal lekkasjetallet  ikke overskride 0,6 (luftvekslinger per time), der kravet tidligere var 2,5.  Om kravet ikke er oppfylt, risikerer byggherren rett og slett å ikke få bygget godkjent for innflytting.

– Elektrikeren er medansvarlig for at bygget oppnår lavt nok lekkasjetall ved overdragelse. Derfor er det svært viktig å ha dokumentasjonen i orden, dersom målingene viser for høyt lekkasjetall, sier daglig leder Leif Welhaven Løchen hos elentreprenøren Welhaven Entreprenør AS. Løchen innleder også om disse temaene i fagtreffene Nelfo arrangerer i samarbeid med Elektroskandia og Lavenergiprogrammet denne høsten.

Mer informasjon om tid, sted og påmelding finner du på Nelfos nettsider

– Elektrikeren er medansvarlig for at bygget oppnår lavt nok lekkasjetall ved overdragelse.

5 sikre – et viktig styringsdokument

Dokumentasjonen Løchen viser til, er NELFOs standardiserte skjema 5S (5 sikre).

– Det er et svært viktig styringsdokument for elektrikeren, forteller fagsjef i Nelfo, Vigdis Sværen.

5 Sikre ble utarbeidet av Nelfo i samarbeid med Direktoratet for sikkerhet og beredskap og andre eksperter. Det startet med fem standardiserte sjekklister i 2006. I dag er det totalt utarbeidet 21 sjekklister som skal hjelpe elektrofagarbeidere å utføre jobben på en sikker måte og dokumentere at alle forskrifter er fulgt. 5 sikre for tette bygg er ett av disse skjemaene.

 

Bruk sjekklisten aktivt

–Elektrikeren må bruke sjekklisten aktivt i alle arbeidsprosesser som berører bygningens tetthet. De må følge alle prosedyrene for tetting av gjennomføringer, og ta bilde av hver eneste gjennomførte rørgjennomføring før panelet settes på, både fra innsiden gjennom dampsperra og på utsiden gjennom vindsperra. Nummerer også gjennomføringene med samme nummer på inn- og utside, påpeker Løchen.

Denne dokumentasjonen er ikke bare et tydelig signal til byggherren om at arbeidet er gjennomført etter gjeldende standarder.
– Den kan også være gull verdt, dersom lekkasjetallet er for høyt. Det bidrar til å utelukke elektrikerslurv dersom man kommer opp i en slik situasjon.

Løchen forteller at elektrikerne dessverre har en del å gå på når det gjelder dokumentasjon.

– Mange elektrikere slurver dessverre fremdeles med dette. Det henger igjen fra «gamle dager» at papirarbeid er noe herk man tar til slutt. Slik er det ikke lenger. Dokumentasjonen må og skal følges opp daglig.

 

Avtal møter med byggherre og andre fag tidlig i byggeprosessen

Løchen understreker også hvor viktig det er å ha avklaringsmøter tidlig i byggeprosessen.

– Dersom byggherren eller hovedentreprenøren ikke selv tar initiativet til dette, må elektrikeres sørge for at alle faggruppene setter seg ned sammen med byggherren for å avklare blant annet hvor de vil ha gjennomføringer i bygningskroppen. Ikke bare for de installasjonene som byggherren har bestemt seg for der og da, men også for å ta høyde for framtidige installasjoner som for eksempel solceller og solavskjerming.

Løchen peker på at kostnaden er lav, og den potensielle innsparingen er stor ved å være forutseende og føre var.

– Slike avklaringsmøter er også viktige utgangspunkt for mersalg. Her kan grunnlaget legges for framtidige utvidelser av anlegget, for eksempel mot lading av elbiler eller nevnte solceller og solavskjermingsløsninger.

Samarbeid mellom ventilasjonsmontør, rørlegger, elektriker og tømrer
Samarbeid med andre fag: For å kunne gjøre en god jobb må du som elektriker være tidlig ute og skaffe deg oversikt over når byggmesteren skal i gang med å sette på kledningen utvendig. Ellers er det vanskelig å få til god tetting rundt gjennomføringene dine både gjennom damp- og vindsperre. Foto: Håkon Mæland

Dialog med andre faggrupper nødvendig for å få lavt nok lekkasjetall

Ved hver enkelt rørgjennomføring må også elektrikeren ha god dialog med de forskjellige faggruppene så han eller hun er på plass i rett tid etter at damp- og vindsperre er satt opp, men før ytterpanelene kommer på plass.

– Det er dumt å måtte ta av paneler for å utføre en nødvendig gjennomføring i etterkant, påpeker han.

Det låter selvsagt når det blir påpekt på denne måten. Likevel skjer det forbløffende ofte at elektrikeren er for seint ute, eller at tømreren er overraskende rask på labben.

– Som oftest er det elektrikeren som utfører gjennomføringen, og dokumenterer den. Men i enkelte tilfeller kan tømreren gjøre dette. Da må elektrikeren være nøye med å få en erklæring på at tømreren tar ansvaret for utførelsen og dokumentasjonen på dette, hvis ikke risikerer han å bli sittende med ansvaret for en gjennomføring han ikke har utført. Det er lite heldig.

– Som oftest er det elektrikeren som utfører gjennomføringen, og dokumenterer den. Men i enkelte tilfeller kan tømreren gjøre dette. Da må elektrikeren være nøye med å få en erklæring på at tømreren tar ansvaret for utførelsen og dokumentasjonen på dette, hvis ikke risikerer han å bli sittende med ansvaret for en gjennomføring han ikke har utført.

Viktige tettedetaljer for deg som elektriker

Gjennomføringer og rør i yttervegg og yttertak :

  • Solavskjerming
  • Varmepumpe
  • Solceller
  • Ladestasjon for elbil
  • Utelamper og stikkontakter
  • Innfelt belysning mot loft/yttertak

 

I overganger mellom bygningsdeler:

  • Yttervegg/himling
  • Yttervegg/yttertak
  • Yttervegg/gulv

Føringer rundt vinduer og dører

  • Tett stenderverk

Oppdatert 11.10.2017 14:57