Elever oppgraderer 60-tallshus til energiklasse A

60-tallshuset i Arendal lakk som en sil og hadde et stort energiforbruk før rehabiliteringen startet. Nå holder elever i byggteknikk på med å tette, isolere og kle huset på nytt for å oppnå TEK10 med energiklasse A.


Enebolig i Moltemyrsvingen i Arendal
Den kommunale eneboligen i Moltemyrsvingen i Arendal er utflyttet. Alt inventar er revet, og oppbygningen av nye vegger med tetting og isolering er godt i gang. Foto: Kim A. Johnsen

Den kommunale utleieboligen har vært moden for fornyelse lenge. I samarbeid med Husbanken etablerte Arendal Eiendom KF Moltemyrprosjektet etter Blakstadmodellen for å få fram ny kunnskap om energieffektivisering av boliger.  Kommunen ønsket seg mest mulig energisparing og én boenhet i hver etasje med full universell utforming.

En gruppe ingeniørstudenter ved Universitet i Agder fikk i oppdrag å gjøre opp status på huset. Deretter skulle de foreslå tiltak for å redusere varmetap, tette og isolere bygningskroppen samt hvordan utnytte fornybare energikilder til oppvarming. Resultatene av forprosjektet ble presentert på frokostmøter våren 2013.

75% av energien gikk med til romoppvarming

Med trykktesting, termografering og en analyse av de opprinnelige byggetegningene, avdekket studentene at hele 75 prosent av det årlige energiforbruket på 52.000 kWt (inkl. vedfyring) hadde gått til romoppvarming. Hvis vi tar med de store varmetapene bygget hadde, kan man trygt si at beboerne «fyrte for kråkene». 54 prosent av varmetapet gikk gjennom vinduer og dører og de 10 cm tykke ytterveggene.

Tilstandsanalysen og mer informasjon om Moltemyrprosjektet finner du her

Det lønner seg å oppgradere til energikarakter A

Konklusjonen etter forprosjektet var at det lønner seg å koste på 1 million kroner og oppnå energikarakter A, så sant tiltakene tilfredsstiller kravene i Enovas nye tilskuddsordning. I så fall betaler tiltakene seg i løpet av ti år. Man oppnår en energigevinst på 35.500 kWh per år og en verdiøkning på cirka 800.000 kr. Huset ble taksert til 1,5 millioner kroner før rehabiliteringen startet.

Passivhusstandard er ikke realistisk

Den endelige oppskriften på rehabiliteringstiltakene ligger ikke langt unna studentenes prosjektering. BGM Arkitekter har hatt oppdraget med å simulere de bygningsmessige og tekniske løsningene basert på forprosjekteringen.

Energikarakter A er fortsatt et realistisk mål, selv om det ikke er hensiktsmessig å strekke seg lenger enn dagens byggtekniske forskrift TEK10 for selve klimaskallet. Årsaken er blant annet kravene til lyd- og brannisolasjon i etasjeskillet, samt at tilleggsisolering av gulv på grunn gjør at takhøyden blir mindre.

Elever gjør jobben

Simon Simonsen (øverst), Mads Kværnvik (nederst) og Sven Aanonsen er tre av totalt ti elever i en nyopprettet VG3-klasse som jobber med rehabiliteringen av 60-tallshuset hver dag. Foto: Kim A. Johnsen

25 byggfagelever fra Sam Eyde vgs i Arendal rullerer på arbeidet med den 47 år gamle eneboligen. Etter at alt inventar var revet og vegger og gammel isolasjon fjernet, startet selve rehabiliteringen av klimaskallet i desember 2013. Klasserommet har blitt flyttet ut på byggeplassen, og det praktiske arbeidet kombineres med teoretisk undervisning.

– Elevene har lettere for å forstå hva de skal gjøre og hvorfor, ikke bare gjøre det de får beskjed om. Kvalitet og grundighet er helt sentralt. Klarer de å få tak på dette, vil det bety mye for deres framtidige arbeidsmuligheter, sier instruktør i byggteknikk ved Sam Eyde vgs, Torben Rytter Johansen.

De viktigste tiltakene for å spare energi er:

Tiltak Kvalitet
Skifte vinduer og dører u-verdi 1,1 (minimum)
Isolere gulv mot grunn SPU 50 mm isolasjonsplater med radonsperre
Isolasjon av yttervegger i tre, vindsperre og diffusjonsplast
Rockwool Flexvegg uten bindingsverk 100 mm + 50 mm innersjikt, samt ny isolasjon i eksisterende reisverk (98 mm) i øvre etasje. Totalt: 250 mm isolasjon
Isolasjon av yttervegger i mur, vindsperre og diffusjonsplast Rockwool Flexvegg uten bindingsverk 100 mm på utside mur, og 50 mm isolasjon på innside mur.
Isolering av yttertak
300 mm isolasjon mot himling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Byggdetaljer

Kostnader

Prosjektet er et samarbeid mellom kommunen, en videregående skole som utførende og ulike private og offentlige aktører. Dermed blir kostnadsberegningene en sammensatt oppgave.

-For byggmestere og huseiere er det kanskje mest relevant å vite hva en slik energirehabilitering ville ha kostet i et helt ordinært tilfelle, hvor ett firma har gitt en totalenteprise. Da snakker vi om byggekostnader på cirka 2,5 millioner kroner inkludert all innredning i to boenheter, sier prosjektleder Terje Aasbø i Arendal Eiendom KF.

Her finner du en oversikt over støtteordninger til energieffektivisering av boliger


Oppdatert 25.06.2015 14:49