Energieffektivisering på timeplanen

I samarbeid med NDLA og SINTEF Byggforsk inviterer Lavenergiprogrammet alle yrkesfaglærere til et spennende fagseminar på Scandic Hotel Gardermoen onsdag 27. mai.


Det mye omtalte Multikomfort-huset i Larvik er et praktfullt eksempel på plussenergihus som ved bruk av høyteknologiske løsninger produserer energien som kreves til daglig drift.

Interessen for energieffektive hus er stadig økende i Norge. Seniorforsker Sverre Holøs ved Sintef Byggforsk er én av flere foredragsholdere som kommer til fagseminaret 27. mai for å snakke om det aller siste innen energieffektivisering. Holøs vil ta for seg både myter og fakta rundt passivhus.

– I deler av byggebransjen er det mange sterke oppfatninger om passivhus, som at god lufttetthet gir større risiko for fuktskader, at man verken kan eller bør lufte gjennom vinduene og at de blir uutholdelig varme om sommeren. På fagseminaret vil jeg forsøke å rydde opp både i det som er rene feil og misforståelser og det som faktisk er krevende i moderne bygg med høye krav til energieffektivitet.

Holøs vil også bruke litt tid på påstanden om at “vinningen går opp i spinningen” og filosofere litt rundt brukernes forståelse av hvordan bygg og installasjoner skal brukes og holdes ved like.

Se fullstendig program her.

Plusshus-foredrag med Snøhetta
Et av høydepunktene 27. mai vil være foredraget til Snøhetta-arkitekt Anne Cecilie Haug som kommer til å ta for seg forskjellene mellom plusshus, lavenergihus og passivhus samt snakke om det mye omtalte Multikomfort-huset (ZEB pilot house) i Larvik.

– Dette er et praktfullt eksempel på plussenergihus som ved bruk av høyteknologiske løsninger produserer energien som kreves til daglig drift. Det er bygget med løsninger som finnes allerede, men som overgår dagens krav og forskrifter, forteller Haug.

Huset er tegnet av Snøhetta og bygget av Optimera og Brødrene Dahl. Ved Kompetansesenteret på Ringdalskogen kan de høyteknologiske løsningene læres i detalj.

– Huset er åpent for både fagpersoner og håndverkere, og vil forhåpentligvis fungere som inspirasjon også for privatpersoner som ønsker å lære om muligheter for bedre bomiljø.

 

Du kan lese mer om Multikomfort-huset i Larvik her.

Vellykkede skoleprosjekter
Kruse Smith har vært involvert i flere passivhusprosjekter de siste årene og har gode erfaringer med å ansette lærlinger som har bygget passivhus på skolen. Kvalitetskontrollør i Kruse Smith Entreprenører, Rune Tveit Gundersen, vil fortelle om fordeler ved å engasjere lærlinger med riktig kompetanse og hvordan skoleprosjekter bidrar til lite frafall og gir elevene nødvendig kunnskap om framtidas byggemetoder.

Her kan du melde deg på seminaret.

 


Oppdatert 23.06.2015 09:24