Energisparing i gamle hus

Energieffektivisering kan medføre risiko for skader. Dette gjelder særlig bygninger fra før 1950. Desto viktigere er det at det finnes gode og presise anvisninger for gamle hus.


Etterisolering av gamle hus. FOTO: Christel E. Wigen Grøndahl.
Mange huseiere er usikre på hvordan de kan energieffektivisere sitt gamle hus uten å gjøre skade på det. Foto: Christel E. Wigen Grøndahl, Bygg og Bevar

Gamle hus er godt bygget, men er ofte kalde. Mange huseiere kvier seg likevel for å gjøre ENØK-tiltak som for eksempel etterisolering, både fordi det er kostbart, men også fordi de er redd for å gjøre skade på huset. Bygg og Bevar har derfor tatt initiativ til et samarbeidsprosjekt hvor man har sett på hva som lar seg gjennomføre på bygninger bygget før 1950. Prosjektets mål er å rydde opp i gjeldende råd og veiledninger. Fagmiljøer fra byggteknikk, bygningsvern og skade har sammen med håndverkere delt sine erfaringer og kommet med innspill til serien.

Mer presise anvisninger gir mindre risiko for skader

Både forskning og erfaring viser at enkle tiltak som for eksempel tetting av ufrivillige luftlekkasjer kan gi god effekt uten at det trenger å bli kostbart for huseier. Det er fullt mulig å gjøre ENØK-tiltak uten at man skader tekniske og estetiske kvaliteter.

– Byggforskserien fra SINTEF Byggforsk er i stor grad fasiten for hvordan tiltak skal utføres for eiere, konsulenter og håndverkere. Det er få feil i disse anvisningene, men det er behov for utdypinger og presiseringer. Det viktigste vi har sett er behovet for forbedring av beskrivelsene av tekniske forundersøkelser og presisering av forutsetninger som må være til stede før man gjennomfører tiltak. Det er også et behov for mer utdypende formidling om vern og forvaltning av kulturhistoriske verdier og estetiske kvaliteter, sier Marte Boro fra Riksantikvaren.

Byggmesterforbundet har vært representert i prosjektet ved fagkonsulent Jens Morten Søreide.   – Vi har satt pris på arbeidet med å oppdatere detaljer i Byggforskserien. Gode råd gir bransjen bedre muligheter for å ta riktige valg, og velge riktig utførelse ved etterisolering, sier Søreide.

Sintef jobber med å oppdatere Byggforskserien

– SINTEF Byggforsk ønsker å ha et aktivt samarbeid med bransjen og dette er et godt eksempel på et forum hvor man får gode diskusjoner og direkte tilbakemeldinger.  Et slikt fora er en unik mulighet og viktig for videreutviklingen av vårt produkt, sier avdelingsleder for kunnskapsformidling i SINTEF Byggforsk, Veslemøy Nestvold.

Portrett av Veslemoy Nestvold
– Vi har nå startet revisjon av anvisningene for etterisolering av konstruksjoner. I dette arbeidet er resultatene fra samarbeidet med Bygg og Bevar viktig for oss. Sammen med resultatene fra flere forskningsprosjekt i SINTEF Byggforsk, danner det grunnlag for godt dokumenterte løsninger, understreker Nestvold (bildet).

Oppdatert 26.06.2015 09:50