Energisparing og bygningsvern hånd i hånd

En ny studie om energieffektivisering av eldre bygninger viser at det er fullt mulig å kombinere kulturminnevern og energisparing.


Hus på Grefsen
Flere av byggene ved gamle Grefsen Sanatorium venter på rehabilitering. FOTO: Veslemøy Nestvold

Høy verneverdi behøver nødvendigvis ikke å bety høyt energiforbruk.  Det er mulig å spare mye energi ved å etterisolere og tette gamle bygninger. Og best av alt, det er mulig å oppnå store besparelser samtidig som man tar hensyn til verneverdiene, viser en ny studie utført av Norconsult i samarbeid med Miljøanalyse AS, på oppdrag fra Miljøverndepartementet og med bidrag fra Riksantikvaren.

Studien omfatter flere boligtyper og viser at det er viktigere at vi gjør så mye som mulig når det gjelder energisparing i eldre bygninger, enn at vi ikke gjør noe fordi vi er redde for å ødelegge kulturarven eller ikke oppfyller lovens krav til energieffektivisering.

Studien viser blant annet at dersom vi tar hensyn til verneverdiene når energisparende tiltak gjennomføres, er den gjennomsnittlige energisparingen på 58%. Etterisolering og liknende tiltak som tar hensyn til verneverdier, blir som regel mindre omfattende og rimeligere å gjennomføre. Sannsynligheten for at slike energisparingstiltak blir privatøkonomisk lønnsomme er derfor også langt større.

Velger vi derimot å oppgradere de gamle husene til ”lavenergibygg”, blir energisparingen på om lag 70%. Men for å oppnå så stor sparing blir tapet av kulturhistoriske verdier stort.

Last ned rapporten her.


Oppdatert 24.06.2015 14:32