Enovatilskuddet: dette må du vite om den nye ordningen

5. januar i år endret Enova sin tilskuddsordning. Her får du oversikten over hvilke tiltak huseiere kan få støtte til.


illustrasjon av montering av solceller og solfangere
Et av målene med det nye Enovatilskuddet er å få huseiere til å bruke mindre strøm til oppvarming ved å bytte til alternative oppvarmingskilder. Det kan være lurt å se vanlig vedlikehold i sammenheng med tiltak det er mulig å tilskudd til fra Enova, slik som å montere solfangere og solceller hvis du likevel må bytte tak.

Fra og med 5. januar må ikke huseiere lenger søke om støtte fra Enova. Så lenge tiltaket oppfyller Enovas krav, trenger huseieren kun å sende inn faktura eller kvittering etter at arbeidet er utført.

Les mer om Enovatilskuddet her.

Et av målene med det nye Enovatilskuddet er å få huseiere til å bruke mindre strøm til oppvarming ved å bytte til alternative oppvarmingskilder. I 2020 blir det dessuten forbudt å fyre med fossil olje i Norge.

Lønner seg å se energitiltak i sammenheng med vanlig vedlikehold

 

Det kan være lurt å se vanlig vedlikehold i sammenheng med tiltak det er mulig å tilskudd til fra Enova.
– Ved å klargjøre for eller montere solceller når taket uansett må legges om, unngår huseieren å tekke på nytt eller lappe tekkingen, dersom han eller hun senere ønsker å installere solcelleanlegg på taket, sier fungerende daglig leder i Lavenergiprogrammet, Christine Molland Karlsen, og legger til:
– Det koster dessuten en tredjedel å etterisolere dersom taket uansett skal legges om, sammenlignet med å gjøre det på et senere tidspunkt. Dette gir imidlertid ikke Enova tilskudd til.

Les med om hvordan du etterisolerer tak her.

Tilskudd fra Enova, lavere strømregning og bedre energimerke

 

I tillegg til å spare penger på monteringen av solceller og/eller solfangere samtidig med omleggingene av taket, vil huseieren kunne få tilskudd fra Enova og få en lavere strømregning. Monterer huseieren solfangere og/eller solceller, vil dette også kunne øke husets verdi og gi et bedre energimerke.

Les mer om oppvarmingskarakteren i Energimerket her.

Disse tiltakene gir Enova tilskudd til:

Det er mulig å kombinere flere tiltak. Da blir det totale støttebeløpet høyere.

Mulig å få tilskudd eller lån fra flere

Lavenergiprogrammet har utarbeidet en oversikt over tilskuddsordninger for byggherrer som ønsker å bygge energieffektivt.  Både Enova, Husbanken og flere kommuner gir tilskudd eller lån til å gjennomføre energieffektive byggeprosjekter.

Se oversikten over hvor du kan søke om penger her


Oppdatert 20.10.2015 18:27