Fagtreff for elektrikere

I samarbeid med Lavenergiprogrammet og Elektroskandia arrangerer NELFO fagtreff for elektrofagarbeidere over hele landet denne høsten. Fagtreffene tar opp to tema: energikravene i byggteknisk forskrift og hvilke energiløsninger elektrikere kan selge mer av når de likevel er på oppdrag hjemme hos den private huseieren.


1. januar 2017 var overgangsordningen over for de nye energikravene i byggteknisk forskrift (TEK 10). De samme energikravene er blitt med videre i TEK 17 som kom 1. juli 2017.

Målet med fagtreffet er å gjøre elektrofagarbeidere kjent med regelverket, hva som påvirker energibruk i bygninger, og tiltak som kan bidra til å redusere unødvendig energiforbruk.

Det er et mål at fagarbeidere i elektrobedrifter, saksbehandlere, serviceleder og montører som har daglig kontakt med sluttkunder, er i stand til å gi gode faglige råd om regelverket, og tiltak for å redusere (optimere) energibruken i eksisterende bygninger.

Målgruppe: Salgspersonell, saksbehandlere, servicemontører og montører

Det er gratis, du får mat og drikke – og varer kun i 90 minutter.

 

Fagtreffene blir arrangert over hele landet denne høsten og er et samarbeid mellom Nelfo, Elektroskandia og Lavenergiprogrammet

Mer informasjon om datoer, steder og påmelding finner du på Nelfos nettsider

Program:

Åpning 

– Om IEE og Lavenergiprogrammet

– Programmet for dagen

– Kort om nye energiregler i TEK

– Kort om nye muligheter – energi- og effekteffektivisering

 

Del 1 Energikrav 

– Kort om energikrav og innhold i forskrift mm

 

Del 2 Praktiske løsninger 

Tema 1. Nye krav til energieffektivitet og luftlekkasjer

– Ansvar

– Planlegging

– Utførelse – gode tetteløsninger

– Oppmerksomhetspunkter

– Lag tetthetsdokumentasjon – ref 5 sikre. Risikovurdering og sluttkontroll

 

Tema 2. Energieffektive installasjoner 

– Energieffektiv belysning – praktiske eksempler og effekt for energikrav

(Vurdere; Lysberegninger iht. NS15193 – gir større handlingsrom for teknisk bytte)

– Behovsstyring – tid, temperatur og tilstedeværelse

– Måling, styring

Tema 3. Løsninger for oppvarming og energiforsyning

– Varmeløsninger

– Solenergi

Tema 4. Andre energiløsninger

– Elbillading

– Energilagring

– Effektstyring/ maksimalvokter

– Annet


Oppdatert 11.10.2017 14:57