Forelesninger om pluss ved AHO og NTNU

Våren 2014 vil studenter ved NTNU og Arkitektur- og designhøyskolen i Oslo (AHO) delta på forelesninger om plusshus.


Powerhouse første prosjekt er i gang på Kjørbo i Bærum. Et kontorbygg fra 80-tallet skal bli til et energipositivt bygg. Illustrasjon: Snøhetta/mir

Lavenergiprogrammet og Powerhouse samarbeider om å tilby studenter ved NTNU og AHO forelesninger om energipositive bygg våren 2014. Forelesningene inngår som en del av masterstudiet ved arkitektutdanningene ved NTNU og AHO.

I tillegg stiller eksperter fra Powerhouse og Lavenergiprogrammet opp som forelesere for masterstudenter ved NTNU som tar emnet “Eksperter i team” og deltar i landsbyen om plusshus.

Plusshus på pensum

Lavenergiprogrammet og Powerhouse startet prosjektet “Plusshus på pensum” høsten 2012. Prosjektet har som formål å vise at det er mulig å bygge framtidens bygg i dag. Våren 2013 deltok studenter ved AHO på forelesninger med representanter for byggenæringen som fortalte om praktiske erfaringer og utfordringer knyttet til energipositive bygg . Forelesningene ble avsluttet med en prosjektoppgave, en studentkonkurranse og en utstilling på Dog A i Oslo.

Arkitektstudenter tegner plusshus ved Akershus festning


Oppdatert 25.06.2015 13:38