Forsker flytter inn i nullutslippshus

I februar tar forsker Thomas Berker med seg familien sin og flytter inn i et nullutslippshus. I løpet av prosjektet skal 20 familier teste ut huset som har fått navnet ZEB-living lab. Målet er å finne ut hva som skjer når ulike mennesker bor i huset.


Bilde av Forsker Thomas Berker
Berker-familien på fire skal bo i ZEB-huset i seks-åtte uker og utføre en rekke mindre eksperimenter. Ved NTNU og SINTEF er fem personer involvert i arbeidet med huset.Birger Jensen/Husbanken

Huset er på 100 kvadratmeter og består av to soverom, et oppholdsrom, en hems samt kjøkken og bad. Boligen er tegnet av studenter ved NTNUs fakultet for arkitektur og billedkunst og forventes å være innflytningsklar i slutten av februar.

– Huset skal være et levende laboratorium, men det er også viktig at bygget skal oppleves som et hjem og gi en god følelse, sier professor Thomas Berker.

Ønsker å forske på folks energibruk

Sammen med flere forskere fra ZEB (The Research Centre on Zero Emission Buildings) skal han gjennomføre en rekke mindre eksperimenter både i år og neste år. Det første store eksperimentet skjer allerede til sommeren da 10-15 utvalgte grupper skal flytte inn i boligen og få ulike oppdrag underveis. Målet er å finne ut hva som skjer når ulike mennesker bor i et nullutslippshus.

– Beboerne, som skal skiftes ut hver tredje uke, vil bli oppfordret til å tilpasse boligen til sine daglige rutiner slik at vi kan observere hvordan denne tilpasningen påvirker deres energibruk og utslipp av CO2.

ZEB-huset produserer egen elektrisitet

Veien videre: Fra lavenergihus til passivhus til nullutslippshus. I framtiden vil flere hus kunne produsere energi til både eget og andres forbruk. Illustrasjon: SINTEF Byggforsk

De sørvendte skråtakene på ZEB-living lab er dekket med 70 kvadratmeter solceller som skal produsere elektrisitet. I tillegg har huset en varmepumpe som kombineres med solfangere for både romoppvarming og oppvarming av varmtvann.

– Overskuddet av energi vil bli levert tilbake til nettet om sommeren, mens om vinteren må vi kjøpe strøm, sier Berker.

Etter testperioden skal boligen brukes til andre forskningsformål for klimavennlig energi i bolighus.

EBLE evaluerer boliger på passivhus- og nesten nullenerginivå

I forskningsprosjektet EBLE (Evaluering av Boliger med Lavt Energibehov) skal Lavenergiprogrammet, sammen med SINTEF Byggforsk og en rekke boligprodusenter finne ut hvordan det er å bo i et lavenergi- eller passivhus sammenlignet med et hus bygget etter dagens forskrifter.

I tillegg til å måle temperatur, inneklima, fukt og energibruk, intervjuer forskerne de som bor i husene for å kartlegge vaner knyttet til oppvarming, lufting og flere andre temaer.

Les mer om forskningsprosjektet EBLE her


Oppdatert 23.06.2015 11:13