Starter SEOPPgradering i desember

SEOPP-prosjektet kan få flere huseiere til å oppgradere husene sine slik at de blir både mer miljøvennlige og bedre å bo i.


I SEOPP utvikles løsninger, metoder og verktøy for å gjennomføre oppgradering til en høy energistandard samtidig som betydelig forbedret inneklima, komfort og fuktteknisk sikre og robuste løsninger oppnås. Illustrasjon: Ratio Arkitekter

Demohus i Bergen og Oslo

Prosjektet startet i 2013 og går over fire år, til utgangen av 2016. I løpet av perioden utvikles og dokumenteres rehabiliteringskonsepter gjennom pilotbygg.

To demohus er valgt. Ett hus i Oslo fra sekstitallet og ett i Bergen fra syttitallet.

Både tak, vegger og kjeller har behov for tilleggsisolering, og begge familiene har små barn og behov for fleksible hus.

-Målet var å finne to hus bygget mellom 60-80-tallet, hvor det ikke allerede var gjort vesentlige oppgraderinger. Vi ønsket demohus med behov for omfattende oppgraderinger, hvor vi får demonstrert løsninger for både tak, vegg og grunn, forklarer Anne Gunnarshaug i SINTEF Byggforsk, og prosjektleder for SEOPP-prosjektet.

I de to demohusene skal det implementeres gode, smarte, kostnadseffektive og energieffektive løsninger.

– Husene er forskjellige, samtidig som dette er tidstypiske boliger, som fremstår som originale fra byggeåret. Dette er også boligtyper det finnes mange av i Norge, sier Lien.

Hus egnet for flere livsfaser

Målet med oppgraderingen av de to husene er at de skal bli mer energieffektive og at de skal bli bedre å bo i. Mindre kald trekk og jevnere temperatur gir beboerne både kavere strømregning og høyere komfort. I tillegg til blant annet ettersiolering av taket, veggene og mot grunnen, skal håndverkerne også gjøre store innvendige oppgraderinger.

– For huseierne i Oslo er det blant annet viktig å få inn et toalett i første etasje som tilrettelegger bedre for besøk, også av rullestolbrukere. De vil gjerne utvide stuen og holde muligheten for et ekstra soverom åpen dersom det senere blir behov for å ha alle viktige rom på ett plan, forklarer Lien.

 

Bokvalitet og støtteordning påvirker valg av løsninger

På Årvoll starter byggingen 1.desember, mens arbeidet i Bergen etter planen påbegynnes i februar. Byggemeldingene for begge prosjektene er sendt inn.

I tillegg til økt brukervennlighet, har en viktig del av planleggingen handlet å oppnå oppnå et kontinuerlig lufttett sjikt rundt bygningskroppen, for både tak, vegg og grunn. I tillegg til etterisolering er vindtetting viktig for å hindre varmetapet fra husene.

– Enovas støtteordning har vært avgjørende for hvordan vi har beregnet og valgt løsninger. Ambisjonsnivået for energioppgraderingene er i stor grad bestemt med tanke på å oppnå støtte fra Enova, forklarer Lien.


Oppdatert 10.12.2015 16:01