Fra trekkfullt 70-tallshus til passivhus

En utleiebolig fra 70-tallet på Moltemyr i Arendal skal rehabiliteres mot passivhus-standard og full universell utforming. BGM Arkitekter og studenter fra UiA prosjekterer, elever ved Sam Eyde videregående skole er utførende.


70-tallshus fra Arendal
Dette huset i Arendal skal oppgraderes til passivhusstandard og universell utforming.
Foto: Kim Johnsen/Husbanken Region Sør

På det første frokostmøtet for Moltemyrprosjektet torsdag 31. januar ble 70-tallshusets energitilstand presentert. Konklusjon: Bygningen lekker som en sil, særlig gjennom yttervegger, vinduer og dører. Det totale energiforbruket ligger på 52 000 kWt i året , inkludert vedfyring.

Studenter står bak tilstandsrapport
Før frokostmøtet hadde fire studenter ved Universitetet i Agder kartlagt husets tilstand med trykktesting, termografering og en analyse av de opprinnelige byggetegningene. Studentene har støttet seg til en masteroppgave fra NTNU for å kunne dokumentere bygningens byggtekniske tilstand og sammenlignet det med dagens minstekrav for isolasjon, tetthet og u-verdier

Tilstandsrapporten finner du her (PDF) 

-75 prosent av det årlige energiforbruket på 52.000 kWt (inkl. vedfyring) går til romoppvarming. Hvis dette huset hadde brukt 50/50 med henholdsvis strøm og ved til oppvarming, ville det sannsynligvis fått energimerket gul F, fortalte student Audun Hammerseth.
Skal redusere varmetapet med 85 prosent
Sammen med BGM Arkitekter skal studentene finne løsninger som skal redusere varmetapene i boligen med 85 prosent.
– Tallene er helt normale for et ordinært 70-tallshus, forteller arkitekt Bengt Michalsen i BGM Arkitekter.


Oppdatert 24.06.2015 16:19