Fredet bygg fikk energimerke B

Norges vassdrags og energidirektoratet har flyttet inn i rehabilitert kontorlokaler på Majorstuen i Oslo. Bygget har fått energimerke B etter rehabilteringen, til tross for at bygningens fasade er fredet både utvendig og innvendig.


Fredet bygg oppnådde energimerket B.
Alle vindusglassene i bygget er skiftet for å oppnå et godt energimerke. Foto: Lavenergiprogrammet

– Som energimyndighet er NVE opptatt av å vise at det er mulig å oppnå en god energikarakter også i et gammelt bygg. Vi er meget godt fornøyd med å være på plass i dette rehabiliterte, moderne og miljøvennlige kontorbygget, sier vassdrags- og energidirektør Per Sanderud på Entra Eiendoms hjemmeside.

Det er Entra Eiendom som har vært byggherre og arktitekt for rehabiliteringen har vært Dark Arkitekter. Riksantikvaren har stilt strenge krav til rehabilteringen. Fasaden både innvendig og utvendig er fredet. I femte og  sjette etasje er kontorlandskapene også fredet  og fremstår slik de var da bygget ble bygget i 1964

 

 

Byggningsdetalj fra NVE-bygget.

For å oppnå energimerke B er det gjort mange tiltak i bygget både mer isolering, nytt glass i alle vinduer, reduksjon av kuldebroer, nytt ventilasjonanlegg med mer. Det er mange detaljer som skal tenkes igjennom i et slik prosjekt. For å ta vare på den innvendig fasaden har de tatt av teaken som dekker fasqden og isolert for å få bort kuldebruer. Så har de satt teaken tilbake på plass.Det har vært et eget snekkerverksted på byggeplassen som har arbeidet med å ta vare på teaken. Alle vinduskarmene er orginale, men glasset i vinduene er skiftet ut og vinduene har fått kryptongass mellom de to glasslagene.

Bygget har også fått nytt varmeanlegg. Før hade bygget elektrisk oppvarming og nå har det fått vannbåren varme som kommer fra fjernvarme. De gamle panelovnene er kastet ut, og man har fått produsert radiatorer som ligner i størrelse og farge på de gamle panelovnene.

–  Dette prosjektet viser at det er mulig å redusere energiforbruket betraktelig og effektivisere arealbehovet i eksisterende bygg, samtidig som byggene beholder sine preg. Bygg står for en stor del av Norges energiforbruk og oppgradering av eksisterende bygg er derfor avgjørende for å redusere energiforbruket i samfunnet, sier administrerende direktør Kyrre Olaf Johansen i Entra Eiendom på selskapets hjemmesider.

Byggningsdetalj fra NVE-bygget.

Oppdatert 23.06.2015 09:49