Frokostmøte 13. april: Hvor mye koster det å bygge passivhus?

Lavere lekkasjetall og tykkere vegger – hvor mye har det å si for byggekostnadene? 13. april presenterte Lavenergiprogrammet og SINTEF Byggforsk resultater fra forskningsprosjektet EBLE. Tore Wigenstad i Skanska Teknikk presenterte muligheter for å gjøre energikilder og varmeløsninger i passivhus enklere og billigere.


Kostnader passivhus
I forskningsprosjektet EBLE (Evaluering av boliger med lavt energibehov) har vi undersøkt hvor mye det koster å bygge én hustype i seks ulike varianter. Resultatene av arbeidet kunne du høre på frokostmøtet vårt i Næringslivets Hus på Majorstua i Oslo 13. april.

Hvor mye mer koster det å bygge et passivhus sammenlignet med hus bygget i tråd med byggteknisk forskrift? 

I forskningsprosjektet EBLE (Evaluering av boliger med lavt energibehov) har vi undersøkt hvor mye det koster å bygge én hustype i seks ulike varianter.

 

Typehuset Trend fra Norgeshus
En modifisert utgave av typehuset Trend fra Norgeshus danner utgangspunktet for beregningene. Huset har et bruttoareal (BRA) på 130 m2, mens det bebygde arealet (BYA) varierer fra 73 til 83 m2 ettersom ytterveggen er tykkere i et passivhus enn i et hus bygget etter TEK 10 før og etter endringene av energikravene. Illustrasjon: Norgeshus
Modellen viser de seks ulike variantene av huset vi har beregnet kostnader for: to varianter av TEK 10 før og etter revisjon av energikravene og to varianter av passivhus; Ett på vestlandet og ett på østlandet. TEK10 husene er bygget etter tiltaksmodellen (alt 1) og etter rammemodellen (alt 2).

Guro Hauge i Lavenergiprogrammet og Kristian Skeie Stensrud i Sintef Byggforsk

Energikilder og varmeløsninger i passivhus

 

Tore Wigenstad i Skanska Teknikk holdt foredrag om energkilder og varmeløsninger i passivhus og Skanskas erfaringer fra forsøk på å forenkle og senke kostnadene for dette. Han tok utgangspunkt i prosjektet Finstad Park i Ski kommune hvor  Skanska bygger boligblokker. Første byggetrinn ble bygget i tråd med TEK 10, neste byggetrinn i tråd med kravene til lavenergiboliger i NS 3700 og det siste byggetrinnet er bygget i tråd med kravene til passivhus i NS 3700.

 

Tore Wigenstad i Skanska Teknikk

Om forskningsprosjektet EBLE

I det norske forskningsprosjektet EBLE (Evaluering av Boliger med Lavt Energibehov) evaluerer SINTEF Byggforsk boliger på passivhus- og nesten nullenerginivå og sammenligner dem med boliger bygget etter gjeldende byggtekniske forskrift (TEK 10) Forskningstemaene er energibruk, inneklima, byggeteknikk, byggeprosess og kostnader.

Partnerne i forskningsprosjektet er:

  • Heimdal Bolig
  • Mesterhus
  • OBOS
  • Block Watne
  • Jadarhus
  • Fjogstad-Hus
  • Skanska
  • Boligprodusentene
  • DIBK
  • Enova

Prosjektet har fått forskningsmidler fra RENERGI-programmet i Norges forskningsråd.  I tillegg støtter både Lavenergiprogrammet Direktoratet for byggkvalitet (DIBK), Husbanken og Enova prosjektet.

Les mer om forskningsprosjektet EBLE på lavenergiprogrammet.no/forskning

 


Oppdatert 13.04.2016 17:42