Frokostmøte 21. januar: Hva vil de nye energikravene ha å si for de prosjekterende?

Ferry Smits i Link Arkitektur AS gikk gjennom de nye energikravene og mulige praktiske konsekvenser for prosjektering. Lavenergiprogrammet presenterte resultatet av en kunnskapsundersøkelse. I tillegg fikk deltagerne presentert nytt opplæringsmateriell Lavenergiprogrammet har utarbeidet for arkitekter og ingeniører i prosjektering av energieffektive bygg.


Ferry Smiths i Link Arkitektur. Foto: HUNDVEN-CLEMENTS PHOTOGRAPHY og Christine Molland Karlsen i Lavenergiprogrammet.

Ferry Smits, Link Arkitektur AS:

Hva blir utfordringen for de prosjekterende?

Ferry Smits er leder for miljø og teknikk i Link Arkitektur AS.  Smits har erfaring fra flere passivhusprosjekter og var sterkt delaktig i en av rapportene som Direktoratet for byggkvalitet fikk utarbeidet i forbindelse med utformingen av de nye energikravene.

Sammen med sine kolleger i Link Arkitektur har han gått gjennom tre konkrete prosjekter for å se hvilke praktiske konsekvenser de nye energikravene ville fått.

 

 

Christine Molland Karlsen, Lavenergiprogrammet:

Hva kan de prosjekterende om energi i bygg?

Høsten 2012 og høsten 2015 gjennomførte Respons Analyse en spørreundersøkelse blant arkitekter og ingeniører på oppdrag fra Lavenergiprogrammet. Undersøkelsen har fokus på hvilken kjennskap, kunnskap og kompetanse arkitekter og rådgivende ingeniører har på feltet passivhus og energieffektivisering.

Kunnskapsundersøkelsen finner du her: Lavenergiprogrammets undersøkelser og rapporter

 

 

Test deg selv! Hva kan du om energieffektive bygg?

Deltagerne på frokostmøtet fikk teste sine egne kunnskaper i energi i bygg gjennom å delta i en liten kahoot om temaet. Ønsker du å ta hele testen, kan du gjøre det her:

Test deg selv: Hva kan du om energi i bygg?

 

Opplæringsmateriell for prosjekterende

Både arkitekter og ingeniører ønsker mer kunnskap, spesielt om temaene energiberegninger, inneklima, ventilasjon, energikilder og varmeløsninger, byggeteknikk og byggeprosess.

For å slukke kunnskapstørsten hos arkitekter og ingeniører, har Lavenergiprogrammet utviklet digitale læremidler i prosjektering av passivhus. Vi har hatt et spesielt fokus på ventilasjon og har utviklet nyttige sjekklister og fagartikler spesielt beregnet på arkitekter på den ene siden og VVS-ingeniører på den andre.

Læremidler i prosjektering av passivhus finner du her

 

Bestill boka Prosjektering av passivhus

Opplæringsmateriellet tar utgangspunkt i kompendiet til “Kurs i prosjektering av passivhus”. Dersom du ikke fikk med deg et eksemplar av denne på frokostmøtet, kan du bestille den her

BESTILL HER: Prosjektering av passivhus (225 kroner inkl mva + porto)

Ønsker du å holde kurs internt i egen bedrift, er det bare å bruke illustrasjoner og tekster fra både trykket og digital materiell.  Bare husk å oppgi Lavenergiprogrammet som kilde.

Ta kontakt med oss dersom det er noe du lurer på

 


Oppdatert 21.01.2016 13:20