Frokostmøte: Husholdningens energibruk – kart og terreng

Det er stor variasjon i hvor mye energi hver enkelt husholdning bruker. Hva har det å si for valg av løsninger og dimensjonering av energiforsyning i den enkelte bygning? Lavenergiprogrammet har invitert tre eksperter som deler sine erfaringer fra målt energibruk.


Arnkell Petersen i Erichsen & Horgen, Inger Andresen i Sintef Byggforsk og John Rekstad i Aventa Solar
Arnkell Petersen i Erichsen & Horgen, Inger Andresen i Sintef Byggforsk og John Rekstad i Aventa Solar vil dele sine erfaringer fra målt energibruk i boliger.

Lavenergiprogrammet inviterer til frokostmøte i Næringslivets hus tirsdag 21. oktober kl 08.00 – 10.00 med tema “Husholdningens energibruk – kart og terreng” Frokostmøtet er et arrangement i forbindelse med forskningsprosjektet EBLE (Evaluering av boliger med lavt energibehov) hvor Lavenergiprogrammet er prosjekteier.

Les mer om forskningsprosjektet EBLE her

Tre innledere med ulike yrkesposisjoner forteller om sine erfaringer med målt forbruk. I lys av kravet om fornybar-dekning utfordrer vi dem til å si noe om hvilken betydning energibruksvanene bør få for energiforsyningssystemer i nye og eksisterende boliger.

Tre innledere med ulike yrkesposisjoner forteller om sine erfaringer med målt forbruk. I lys av kravet om fornybar-dekning utfordrer vi dem til å si noe om hvilken betydning energibruksvanene bør få for energiforsyningssystemer i nye og eksisterende boliger.

Inger Andresen, sjefforsker i Sintef Byggforsk og prosjektleder i EBLE:

– I forholdsvis like boliger kan energibruken variere med pluss/minus 50% sammenlignet med normtallet vi legger til grunn for energiberegningene. De fleste bruker mer energi enn normtallet.

 

 

John Rekstad, daglig leder i Aventa Solar:

– Beregningsmodellene tar ikke høyde for at det skal bo alminnelige folk i bygningene!

 

Arnkell Petersen, seksjonsleder i Erichsen & Horgen

– Jeg vil gjerne diskutere eksistensberettigelsen til kravet om fornybarandel – og hvordan det evt kan utformes i fremtidens regelverk.

 


Oppdatert 23.06.2015 13:54